Ana Sayfa » G. Kıbrıs » Mülkiyet Konusunu Kökten Değiştirebilecek Gelişme...

Mülkiyet Konusunu Kökten Değiştirebilecek Gelişme...

Güney Kıbrıs Taşınmaz Mal Komisyonu Konusunda Daha Fazla Direnemedi.

 
 
Mülkiyet Konusunu Kökten Değiştirebilecek Gelişme...

RUM YÖNETİMİ, TİMVİOS-TMK TAKAS ANLAŞMASINI KABUL ETTİ

TMK'NİN, TİMVİOS'A KUZEY'DEKİ MALINA KARŞILIK, GÜNEY'DE VERDİĞİ VE ÜZERİNDE OKULLAR OLAN TÜRK ARAZİSİ, RUM YÖNETİMİNCE SATIN ALINACAK VE RUM İŞADAMINA 13 MİLYON EURO ÖDENECEK

RUM BAKANLAR KURULU'NUN VERDİĞİ ONAYIN, TMK'YA BAŞVURAN DİĞER RUMLARI DA TAKAS SEÇENEĞİNE TEŞVİK ETMESİ BEKLENİYOR

Lefkoşa, 9 Temmuz 12 (T.A.K.):  Rum Bakanlar Kurulu Mike Timvios isimli Rumun, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile yaptığı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından da onaylanan dostane anlaşmayı onayladı. Bu kararın TMK'ya başvuran diğer Rumları da takas seçeneğine teşvik edebileceğine vurgu yapılıyor.

Politis haberi "Bakanlar Kurulu Timvios-Türkiye Dostane Anlaşmasını Hayata Geçirmeye Karar Verdi... Timvios'a Takası 13 Milyona Kapattı... Mike Timvios'un Önceki Talebi 21,8 Milyon ve Kira İdi... Kıbrıs Aleyhine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Yapılan Şikâyet Geri Çekiliyor" başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete, Rum Yönetimi'nin Rumların KKTC'de ve Kıbrıslı Türklerin Güney'deki malları arasındaki ilk takası onayladığını, böylece mülkiyete muhtemelen yeni olgular getirdiğini yazdı.

Gazete, Mike Timvios ile TMK arasında 2007'de yapılan, AİHM tarafından da onaylanan dostane anlaşmanın, Rum Yönetimi tarafından 5 yıl sonra; Güney'de yargı süreci başlatılması ve Rum Yönetimi aleyhine Strazburg'a başvuru yapılmasının ardından kabul edildiğini belirtti.

Rum Yönetimi'nin bu kapsamda Timvios'un KKTC'deki malına karşılık, Larnaka'da bulunan ve üzerinde; Rum "göçmenlerin" iskân edildiği, iki de ilkokul binası bulunan 27 dönümlük Kıbrıs Türk gayrimenkulünün takasının tanıdığını belirten gazete, Rum Bakanlar Kurulu Larnaka'daki taşınmazın 13 milyon Euro karşılığında satın alınmasına ve  ilgili vergileri de karşılamayı taahhüde karar verdiğini kaydetti.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu tarafından alınan bu kararın, diğer Rumları da TMK'na başvuruları çerçevesinde takas seçeneğine teşvik edebileceğine dikkat çekildi ve Kıbrıs Türk tarafının da zaten mülkiyetin halli konusunda takas seçeneğini anahtar kabul ettiği vurgulandı.

"BAŞSAVCILIKTAN OLUMLU GÖRÜŞ ALINDI"

Gazete, "Şunu vurgulamakta fayda var ki Bakanlar Kurulu kararı Başsavcılığın; taşınmaz takasının onaylanması ve satın alımının Kıbrıs Cumhuriyeti'nin çıkarına olduğu yönünde görüş belirtmesinin ardından alındı" ifadesine de yer verdi.

Politis "Cumhuriyet Timvios'un Larnaka'daki Takas Edilmiş Mülkünü 13 Milyon Euro'ya Satın Aldı... Takas Ödendi" başlığı ile iç sayfasında detaylandırdığı haberinde şunları yazdı:

"Kıbrıs Cumhuriyeti iki hafta önce; Dr. Mike Timvios'un Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla 2007'de yaptığı çok konuşulan dostane anlaşmayı tanıma kararı alarak Kıbrıslı Türkler ve Rumların işgal bölgeleri ve özgür bölgelerdeki malları arasında ilk takasına resmî mührü vurdu.

Bu gelişme devlet ile Timvios arasında 5 yıl süren istişareler ve davaların ardından geldi. Timvios Cumhuriyet aleyhine Larnaka Kaza Mahkemesi'nde iki dava açtı ve AİHM'e başvuru yaptı; buna paralel olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Kıbrıs aleyhine şikâyette bulundu.

Bakanlar Kurulu iki hafta önce İçişleri Bakanı Eleni Mavru'nun; Timvios'un 'işgal altındaki mallarının' Larnaka'daki, Larnaka Müslüman okullarına ait 27 dönüm taşınmaz ile takasının onanması önerisini onayladı. Bu kararla, bugüne kadar Mütevelli Heyeti Başkanı olarak Skala belediye encümeni adına kayıtlı olan gayrı menkul, Mike Timvios'a devredildi. Bakanlar Kurulu kararının ikinci ayağı, bahse konu gayrı menkulün eşzamanlı olarak devlet tarafından 13 milyon Euro karşılığında satın alınmasını öngörüyor.

İşgal altındaki mülkle ilgili özel bir mesele ilk kez gerek 'işgal bölgelerinde' olup bitenlerin sorumlusu olarak Türkiye'nin gerek Kıbrıs Türk mallarını vesayeti altında tutan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin mührünü alarak kapanıyor.

Taşınmaz Mal Komisyonu'nun istasyon meselesi olan Timvios meselesinin vardığı sonucun en önemli unsuru, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin; işgal altındaki Kıbrıs Rum gayrı menkulleri konusunda mal takasını tedavi metodu olarak benimsemesi ve onaylamasıdır. Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler çerçevesindeki mülkiyet yönünde verilen ve verilmekte olan savaş temeline dayanan bu gelişme yeni olgular gündeme getiriyor.  Bu olgular, işgal bölgelerindeki Kıbrıs Rum malları konusuna AİHM tarafından; Dimopulos başvurusunda Komisyon'u tanıma kararı ile de verilen istikametin ikinci adımını oluşturuyor.

Şunu belirtmekte yarar var ki Timvios bugüne kadar Tazminat Komisyonu'nun, talebini takas formülüyle hallettiği tek başvuru sahibidir. Bakanlar Kurulu'nun bu kararı, elbette 5 yıl sonra, Timvios'un tercihinin adalete ermesi olarak algılanabilir ve diğer Rum başvuru sahipleri de Komisyon aracılığıyla aynı seçeneği tercih edebilir.  Yine işaret etmekte fayda var ki Kıbrıs Türk tarafı mülkiyet meselesinin halli konusunda her zaman Kıbrıs Türk ve Rum mallarının toplu takasından söz etmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 'Timvios-Türkiye' takasına rızası elbette pek çok hukuki baskının ardından geldi. Timvios'un tarihli dostane anlaşması 2007'de yapıldı. Neredeyse hemen ardından AİHM bu anlaşmanın içeriğini onayladı ve Timvios'un 1990'da Türkiye aleyhine yaptığı başvuruyu sildi.

Ancak bu argümanın ilk olması hasebiyle hukuki komplikasyonlar ve özellikle siyasi hassasiyetler nedeniyle Larnaka Tapu Dairesi bu takası icra etmeyi reddetti ve Başsavcılık'tan görüş talep etti. Timvios Cumhuriyet aleyhine iki dava açtı ve buna paralel olarak yeniden AİHM'e ama bu sefer Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine başvuru yaptı, hükümetin AİHM tarafından onaylanan bir çözüme uymayı reddettiğini savunarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne de şikâyette bulundu.

Timvios açtığı davalarda Cumhuriyet'ten; Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin onayı ile Larnaka'daki Kıbrıs Türk malının adına kaydedilmesini talep etti ve ardından da; içerisinde yerinden edilmişler ve benzin istasyonu, okul, v.b. gibi diğer yapılar bulunan bu gayrı menkulün ya özel bir anlaşmayla Cumhuriyet tarafından satın alınmasını veya istimlâkini önerdi.

Yıllar sonra -bu arada perde gerisi sondajlar ve diğer istişarelerin yapıldı-  Başsavcı Petros Kliridis takasın ve gayrı menkulün satın alınmasının Cumhuriyet'in çıkarına olduğu yolunda görüş verdi. Çünkü bir yandan o gayrı menkul içerisinde okullar ve yerinden edilmişlerin evleri vardı hem de Başsavcılık Timvios'un açtığı davaları kazanma ihtimalini gördü.

Edindiğimiz bilgilere göre Cumhuriyet, Avrupa Konseyi'ne yapılmış bir şikâyet olduğundan; Timvios meselesinin, AB Dönem Başkanlığını devralmadan önce kapanmasını istedi."

TİMVİOS'A 13 MİLYON EURO 4 TAKSİTTE ÖDENECEK

Gazete haberinin "Devlet İçin 'Üzücü' Taksitlerle" başlığıyla ayırdığı bölümünde ise Larnaka'daki eski Kıbrıs Türk gayrı menkulüne Rum Tapu dairesi tarafından 12,8 milyon Euro değer biçildiğini, bunun Timvios'un takas edilmiş malına eşdeğer olarak değerlendirildiğini bu nedenle devir vergisi meselesi olmadığını yazdı.

Habere göre, Timvios Rum yönetimi aleyhine açtığı davalarda gayrı menkulün değerini 21 milyon Euro olarak gösterdi ve buna paralel olarak Rum yönetiminden, kendisine devredilmeyen binaların yıllık (aradan geçen 5 yılı kapsıyor) kira değerini (bir milyon Euro) ödemesini de istemişti. Ancak iki taraf (Timvios ve Rum Yönetimi) mahkeme dışı uzlaşılarında 13 milyon Euro'da anlaştı. Bakanlar Kurulu kararında kaydedildiği üzere anlaşma, 2 milyon Euro tutarındaki sermaye karı vergisi ile 3 bin Euro tutarındaki taşınmaz mal vergisini de Cumhuriyet tarafından ödenmesi öngörüyor.

Satış bedeli Timvios'a 4 taksit halinde ödenecek. Timvios bu çözümü kabul etti ve Rum Yönetimi aleyhine açtığı bütün davaları ve gerek AİHM'e gerek Avrupa Konseyi'ne yaptığı başvuru ve şikayetleri geri çekecek.

Gazete Eleni Mavru'nun, Rum Bakanlar Kurulu'na yönelik, üzerinde "gizli" mührü bulunan; Timvios'un Larnaka Kaza Mahkemesi'nde açtığı 3548/2009 ve 3479/2009 sayılı davalarla ilgili öneri belgesini de yayınladı.

(ŞA/HÖ) FOTOĞRAFLI

 
9 Temmuz 2012 Pazartesi 10:51
Okunma: 589
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak 2016 sonuna kadar bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyor musunuz?
Evet İnanıyorum
Hayır İanmıyorum
Kararsızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)