Ana Sayfa » G. Kıbrıs » Rum Yönetimi Troyka İle İlke Anlaşmasına Vardı

Rum Yönetimi Troyka İle İlke Anlaşmasına Vardı

Troyka'nın Doğalgaz Üzerinde Sağlamak İstediği Denetim Kısmen Engellendi.

 
 
Rum Yönetimi Troyka İle İlke Anlaşmasına Vardı

İLKE ANLAŞMASI AVRUPA MERKEZ BANKASININ HRİSTOFYAS'A BASKISININ ARDINDAN GELDİ

BANKALARA DEVLET TEMİNAT MİKTARI 3 MİLYARDAN 6 MİLYAR EURO'YA ÇIKARTILDI

ŞARLİS: "MEMORANDUM EUROGRUP'UN 3 ARALIK TOPLANTISININ GÜNDEMİNE ALINACAK"

Lefkoşa, 23 Kasım 12 (T.A.K.): Rum yönetimi ve Troyka, aylardır meşakkatle süren ve son günlerde "korku filmi halini alan müzakerelerden sonra" dün akşam memorandumla ilgili ilke anlaşmasına vardı. Gazeteler haberi manşetlerinden ve geniş ölçekte değerlendirdi.

Fileleftheros; "Son Anda Anlaşma... Dramatik Saatler ve Başkan Hristofyas'ın Kabul Etmesi İçin Yoğun Perde Gerisi... Memorandum: Anlaşmazlıkların Üzerine Köprü Kuruldu" başlıklı haberinde ilke anlaşmasına varılana kadar Rum bankacılık sisteminin ve dolayısıyla ekonomisinin çökme sınırına dayandığını, Rum Merkez Bankası Başkanı Dimitriadis'in, dün sabah, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas'ı yaklaşmakta olan çöküş konusunda uyarmasının katalizör rol oynadığını yazdı.

Habere göre Frankfurt'ta bulunan Dimitriadis, Hristofyas ile irtibata geçerek, Troyka ile anlaşma imzalanmaması halinde Rum para-finans sisteminin çökeceği uyarısında bulundu. Rum Maliye Bakanı Vasos Şarlis'in memorandum müzakerelerindeki yakıcı konulardaki müzakerelerinin de ilke anlaşmasına varılmasında katalizör rol oynayan diğer unsur olduğuna işaret edildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), Eşel Mobil gibi yakıcı konularda ve doğalgazla ilgili şartlar koşulmasına itirazlarla ilgili anlaşmazlıkların üzerine köprü kurulurken özelleştirmeler, özellikle de Rum Telekomünikasyon İdaresi'nin (Cyta) özelleştirilmesi konusunda değişiklik sağlandığını yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak ilke anlaşmasına varılan memorandumun 17 milyar 500 milyon Euro tutarında bir destek içerdiğini belirten gazeteye göre, bunun, ortalama 10 milyar Euro'luk bölümü bankaların yeniden  sermayelendirilmesi, 5 milyar Euro'luk bölümü devlet ihtiyaçları ve borçların yeniden finansmanı ve 2,5 milyar Euro'luk bölümü de uzatılmasının mümkün olmaması durumunda, vadesi 2016'da biten Rus kredisinin geri ödemesi ile ilgili.

Gazeteye göre son anda varılan ilke anlaşması uyarınca Eşel Mobil sistemi 2016'ya kadar donduruluyor. Bu tarihten sonra yüzde 50'si ve eğer ekonomideki kalkınma elverirse artırılacak. Emeklilik yaşı 65'e yükseltiliyor, 2023'ten sonra ise yaş sınırı 67 olacak. Kamuda ödenen maaşlar kademeli olarak yüzde 6,5 ve yüzde 12,5; daha sonra da yüzde 9,4 ve yüzde 15,5 oranında azaltılacak. Emekli maaşları ve ikramiyeler maaş ortalaması temelinde belirlenecek.

Rum yönetiminin 2013 bütçesinin de Troyka'nın etkilerini taşıdığını belirten gazete, bütçenin revizyon ve harçlar eklenmesi, banka mevduat harçlarının artırılması,  kazanımların kademeli olarak azaltılması ve yeni işe almaların dondurulmasını öngördüğünü kaydetti.

TROYKA'NIN DOĞALGAZ ÜZERİNDE SAĞLAMAK İSTEDİĞİ DENETİM KISMEN ENGELLENDİ

Haberin "İşte Doğalgazla İlgili Anlaşma" başlığıyla ayrılan bölümünde, Troyka ile müzakerelerdeki dikenlerden biri olarak tabir edilen doğalgaz konusunun, memorandum müzakere metnine bu konuda eklenen iki "yapıcı belirsizlik" cümlesiyle ortak noktada buluşulduğu bildirildi.

Habere göre eklenen iki değişiklik cümlesiyle hidrokarbon fonunun; Troyka'ya sadece program ve faaliyet planı hakkında bilgi verileceği cümlesi eklenerek, doğrudan Troyka'nın denetimine girmesi tehlikesi savuşturuldu. Troyka'nın talep ettiği; fonun girdi ve çıktılarının devlet bütçesine dâhil olacağı ifadesi metinde kaldı. Yani Hidrokarbon Fonu, bütçe ve kredi taksitleri aracılığıyla kısmen Troyka'nın denetimi altına girdi. Ardından,  fon girdi ve çıktılarında "hidrokarbon sanayisinin kalkınması ve kamu borcunun azaltması dikkate alınacağı" ifadesi eklenmek suretiyle fon girdilerinin büyük bölümünün  "gelecek nesiller" için olan fona aktarılması öngörüsü yerinde kaldı.

Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Neoklis Silikiotis'in varılan bu noktadan memnun olduğunu belirten gazete, bunun nedenlerinden birinin, Troyka'nın gelir paylaşımında Troyka'nın, faaliyet planının detayları ve programı aracılıyla belirleyici rol oynamasına ilişkin bağlayıcı maddelerin metinden çıkartılması olduğunu yazdı, özetle şunları ekledi:

"Buna paralel olarak devletin alt yapıların (boru hatları ve terminal) bir kısmını finanse ederek, bunların mülkiyet ve denetimini önemli ölçüde elinde tutma olanağına sahip olması için 2019-2020'de gelmesi öngörülen gerçek gelir akışından evvel Fon'dan teminat sağlanması olanağı da büyük ölçüde elde edildi. Öte yandan kredi taksitlerini verecek olan Troyka bu konuda çok güçlü baskı olanaklarına sahip olacak çünkü memorandum sona erene kadar Troyka'nın önemli söz sahibi olacağı devlet bütçesiyle ilgili madde kalıyor. Özellikle bu konudaki önemli anlaşmazlıkların kısa listesinin ortaya çıkabilmesi için iki tarafın (Rum yönetimi ve Troyka) memorandum metnine nihai onayını bugün vermesi bekleniyor."

Politis, manşet haberine "Müzakerelere Son Verildi ve Dün Gece Anlaşmaya Varıldı... Memorandumumuz Var, Tanrı Yardımcımız" başlığını attı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi, doğalgazdan yararlanılmasından elde edeceği gelirlerin bir bölümü ile AB Destek Mekanizmasından alacağı kredinin geri ödemesini yapılacağını taahhüt ederek doğalgazla ilgili altyapıların (boru hattı, terminal) ileri götürülmesinde özerk hareket etme olanağını elde etti.

Gazete Rum Yönetimi'nin dün meclise sunduğu 2013 bütçesinde çok sıkı tasarruf öngördüğünü, halen Troyka ile uzlaşılmış olan, maaşların kademeli olarak azaltılması, KDV'nin artırılması, emeklilik yaşının kademeli olarak artırılması gibi bütçe iyileştirme tedbirlerinin çoğunun 2013 bütçesine dahil edildiğine vurgu yaptı, şunları yazdı: "Hükümet bütçeyi sunmakla çok katı bir 2013'e hazırlanıyor, çünkü ekonominin bu yıl yüzde 3,5 daralacağını, işsizliğin daha da artarak yüzde 13,8'e, 2014'te de yüzde 14,2'ye yükseleceğini değerlendiriyor."

Simerini manşet haberine "Dimitris Hristofyas İkna Edildi ve Troyka İle Anlaşmaya Varıldı... Büyük Evet Dedi ve Memorandumu İmzalıyor" başlığını attı.

İLKE ANLAŞMASI AVRUPA MERKEZ BANKASININ HRİSTOFYAS'A BASKISININ ARDINDAN GELDİ

Gazete Rum yönetimi ile Troyka'nın dün akşamki anlaşmaya; Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas'ın Avrupa Merkez Bankası'nın ağır baskısına maruz kalması nedeniyle Rum yönetiminin, Troyka'nın taleplerinin çoğunu kabul etmesi ile varıldığını yazdı.

Gazetenin, edindiği bilgilere dayanarak aktardığı üzere Avrupa Merkez Bankası, Rum Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriadis aracılığıyla Hristofyas'ı; bankalara likidite akışını sağlayan muslukları kapatacağı ve verdiği kredilerin; en azından Laiki (Halk) Bankası'na verdiklerinin derhal geri ödemesini isteyeceği konusunda uyardı.

Gazete Troyka ile ilke anlaşmasına varıldığı dün akşam saat 20.00 sularında açıklanmasına karşın konuyla ilgili olarak Rum yönetimi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını, Brüksel'de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas'ın gazetecilerin, Troyka ile anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna karşılık "halen çok sıkı çalışıyoruz" demekle yetindiğini yazdı.

BANKALARA DEVLET TEMİNAT MİKTARI 3 MİLYARDAN 6 MİLYAR EURO'YA ÇIKARTILDI

Simerini Rum Meclisi Genel Kurulu'nun dün akşam onayladığı değişiklik yasası ile bankaların ve genel olarak Rum ekonomisinin likidite açısından daha çok takviye edilebilmesi için, bankaların kredi verilmesi ve/veya tahvil çıkarılması için verilen devlet teminatının toplamda 3 milyar Euro'dan 6 milyar Euro'ya çıkarıldığını yazdı.

Politis ise "Hükümet Yerel Piyasayı Boşalttı" başlıklı haberinde Rum yönetiminin kredi için dış piyasaya erişiminin kapandığı ve iç piyasaya yöneldiği 2011 Temmuzu itibarıyla, iç piyasa likiditesine verdiği zararın boyutlarının Rum meclisinin onayına sunulan 2013 bütçesinde ortaya çıktığını yazdı.

ŞARLİS: "MEMORANDUM EUROGRUP'UN 3 ARALIK TOPLANTISININ GÜNDEMİNE ALINACAK"

Öte yandan Haravgi  Rum Maliye Bakanı Vasos Şarlis'in 2013 bütçesini Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru'ya sunmasının ardından yaptığı açıklamada Troyka ile memorandumun, Eurogroup'un 3 Aralık'taki toplantısı gündemine alınacağına ve ilk kredi taksitinin Ocak ayı içerisinde ciro edilebileceğine inanç belirttiğini yazdı.

Habere göre Şarlis, Rum Yönetimi'nin Aralık ayına kadarki finansman ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli bütün girişimlerde bulunduğunu da söyledi.

(ŞA/HÖ)

*************

 
23 Kasım 2012 Cuma 12:14
Okunma: 697
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu