Ana Sayfa » Kıbrıs » Sanayi Odası Genel Kurulu Bugün Yapıldı

Sanayi Odası Genel Kurulu Bugün Yapıldı

Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Eroğlu KKTC ekonomisinin son dönemlerde oldukça zorlu bir evreden geçtiğini dile getiren Eroğlu, "Sizlerin de bu süreç içerisinde ne kadar özveriyle çalıştığınızın farkında olarak sanayimizin gelişiminin ekonomik olarak bir gereklilik olduğu inancındayım. Bizim ülkemizin esas itici gücünün genelde hizmetler sektörü, özelde de turizm ve eğitimin oluşturduğunu biliyoruz" diye konuştu.

 
 
Sanayi Odası Genel Kurulu Bugün Yapıldı
Sanayi Odası Genel Kurulu
Lefkoşa, 28 Nisan 12 (T.A.K): Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın 26. Genel Kurul'u bugün gerçekleştirildi.


Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yer alan Genel Kurul'da saygı duruşunun ardından, başkanlık divanı oluşturuldu ve sırasıyla Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çıralı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Başbakan İrsen Küçük ile Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu birer konuşma yaptı.


ÇIRALI


Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çıralı, konuşmasında, sanayicilerin KKTC'de zoru başardığına dikkat çekti ve rekabet içinde oldukları ülkelere oranla elektriğin pahalı, asgari ücretin milli gelire oranının yüksek, uluslararası finansman kaynaklarına ulaşmanın imkansız olduğunu, izolasyon ve ambargolardan dolayı ihracatta sıkıntılar yaşandığını kaydetti.


Lokomotif sektörlerle üretim sektörleri arasındaki etkileşimi ve ülke ekonomisindeki katma değeri artırmaları gerektiğini belirten Çıralı, aksi takdirde rakamlarda yaşanan büyümeyi toplumun hissetmesinin mümkün olmayacağını söyledi.


Çıralı, 2011 yılında ihracatta artış olduğunu ancak ihracatla ilgili sıkıntıların devam ettiğini ve diğer turizm adalarına kıyasla KKTC'deki ihracatın çok düşük  olduğunu da  vurguladı.


Çıralı,  KKTC'nin en önemli pazarının Türkiye olması gerektiğini de dile getirerek, KKTC'de üretilen tüm ürünlerin Türkiye pazarına vergi ve fon ödenmeden girebilmesine olanak tanınması gerektiğini kaydetti.


Reel sektörün desteklenmesi gerektiğini de belirten Çıralı, sanayi sektörü ve ekonominin gelişmesi için yapılması gereken icraatlar, alınması gereken önlemler ve devletten beklentilerini detaylı bir şekilde anlattı.


YAVUZ


TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz da, "Kıbrıs'ın göz bebekleri olduğunu" söyledi.


Yavuz, "Türk iş dünyasının, ekonomisi gelişen, halkının Türkiye ile ilişkileri en üst düzeyde, izolasyonların sona erdiği, uluslararası sisteme entegre olmuş, müzakerelerde ve sonrasında güçlü, kendi ayakları üzerinde duran bir Kıbrıs vizyonu olduğunu" kaydetti.


KKTC'ye yapılacak her yatırımın, ortak gelecek ve kazanımları açısından yararlı olacağını belirten Yavuz, yabancı yatırımcıları çekmek için teşvik edici önlemler alınması gerektiğini söyledi.


Yavuz yatırımcıların önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasının önemine de işaret etti.


ÇAKICI


TDP  Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da ekonomik büyümenin ekonomik kalkınma olmadığını ileri sürerek, "Ben yoldaki adama bakarım, ekonomik büyümeye  sosyal adalet, adil dağılım, topluma yayılım açısından bakarım" dedi.


Küçük ve orta ölçekli işletmelerin durumunun iyi olmadığını söyleyerek, KKTC'de sanayici olmanın zor olduğunu kaydeden Çakıcı, sorunların ortadan kalkması için Kıbrıs sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.


Ülkede sadece 2 partinin iktidarının görüldüğünü savunan ve değişimin gelişim getirebileceğini söyleyen Çakıcı, icraatlarından dolayı hükümeti eleştirdi.


Çakıcı, yerli üretimin desteklenmesi ve yabancı yatırımcıya da yüzde 50 yerli kullanma kotası  konması  gerektiğini  ifade etti.


ÜNVERDİ


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi de, sanayicilerle iş birliği ve diyaloga önem verdiklerini söyleyerek, sanayi ve üretimi en üst noktalara ulaştırmak için uğraş verdiklerini kaydetti. Hükümet ve Bakanlığının üzerilerine düşen görevleri yerine getirdiğine inandıklarını belirten Ünverdi, kaçak iş gücünün önlenmesi için geçirdikleri yasaları ve kaçak yaşamı kayıt altına almak için yaptıkları çalışmaları anlattı.


Hükümetin özel sektöre önem verdiğini kaydeden Ünverdi, yerli istihdam konusunda ciddi çalışmaları olduğunu da anlattı.


EROĞLU


Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Sanayi Odası'nın KKTC'nin  en köklü meslek odalarının başında geldiğini ifade ederek,  çalışmalarını yakından takip ettiklerini,  ülke ekonomisine koyduğu katkılarla gösterdiği çabaya şahit olduklarını belirtti.


KKTC ekonomisinin son dönemlerde oldukça zorlu bir evreden geçtiğini dile getiren Eroğlu, "Sizlerin de bu süreç içerisinde ne kadar özveriyle çalıştığınızın farkında olarak sanayimizin gelişiminin ekonomik olarak bir gereklilik olduğu inancındayım. Bizim ülkemizin esas itici gücünün genelde hizmetler sektörü, özelde de turizm ve eğitimin oluşturduğunu biliyoruz" diye konuştu.


Sanayinin  iç pazara dönük olarak çalışan firmalarının bu iki sektörün tüketim kapasitesini ve çeşitliliğini öngörerek üretim yapması gerektiğini kaydeden Eroğlu, ihracata dönük olarak çalışan firmaların da dünya pazarlarına uygun  ürünleri üretmesi ve gerekli kalite standartlarını tutturmasının ise büyük önem arz ettiğini vurguladı.


Sanayicilerin uluslararası piyasalarla ilgili sorununun sadece ürün ve kaliteden oluşmadığını iyi bildiğini dile getiren Eroğlu,  sanayicileri engelleyen ekonomik izolasyonların aşılması için ekiplerle birlikte var gücüyle çalıştığını vurguladı. Eroğlu şöyle konuştu:


"İki yıl sonra kısmetse, 7 Mart tarihinde ülkemize ulaşacak olan su ekonomik olarak ciddi bir farklılaşma yaratmaya adaydır. Sizlerin de bu büyük projeyi değerlendirdiğinizden ve yaratacağı fırsatları öngörebildiğinizden hiç şüphem yoktur. Özellikle tarımsal üretimde yaşanacak dönüşüm sizler için de birçok fırsat içermektedir. Tarımsal ürünlerin işlenmesi hem iç pazar için hem de dış pazar için oldukça önemli bir alan olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun yanı sıra Anavatanımızdan gelecek olan suyun tarım dışında da kullanılacak olması birçok yan faydayı da beraberinde getirecektir".


Global dünyada maliyetlerin oynadığı  rolün önemine işaret eden Eroğlu, bunun için gerekli olan ölçek ekonomisi kurallarını sağlamak için oda üyeleri arasında işbirliklerinin yapılmasının hatta ve hatta şirket evliliklerinin rekabet açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.


Böylelikle pahalı olan yeni teknoloji yatırımlarının da mümkün olabileceğini dile getiren Eroğlu, katma değeri yüksek olan alanlara yönelerek en fazla ekonomik faydayı elde etmenin bu sayede mümkün olabileceğini belirtti..


Sanayimizin gelişimi için gerekli olan tüm yasal altyapıyla ilgili olarak  olumlu bir tutum taşıdıklarını  kaydeden Eroğlu, hükümete  bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade etti.


"Finansman sağlanması, destek programları, ihracat teşvik primleri ve bunun gibi düzenlemelerle oluşturulan ve rekabeti göğüslemenizi sağlayacak çerçevenin sağlamlaştırılması son derece önemlidir" diyen Cumhurbaşkanı Eroğlu,   bu konuda desteklerinin süreceğini belirtti.


Sanayicilerin  önünde önemli bir duvar olarak duran izolasyonların kaldırılması için de çabalarının devam edeceğini söyleyen Eroğlu, "Kıbrıs sorunun bütünlüklü bir şekilde çözümlenmesi için sarf ettiğimiz çabalar maalesef sonuç alıcı olmaktan uzak kalmıştır. Kıbrıs Rum kesiminin katı tutumu bütünlüklü bir anlaşmaya varmamızı engellemiş durumdadır" dedi.


Eroğlu, Sanayi Odası'nın KKTC'nin  en köklü meslek odalarının başında geldiğini ifade ederek,  çalışmalarını yakından takip ettiklerini,  ülke ekonomisine koyduğu katkılarla gösterdiği çabaya şahit olduklarını belirtti.


KKTC ekonomisinin son dönemlerde oldukça zorlu bir evreden geçtiğini dile getiren Eroğlu, "Sizlerin de bu süreç içerisinde ne kadar özveriyle çalıştığınızın farkında olarak sanayimizin gelişiminin ekonomik olarak bir gereklilik olduğu inancındayım. Bizim ülkemizin esas itici gücünün genelde hizmetler sektörü, özelde de turizm ve eğitimin oluşturduğunu biliyoruz" diye konuştu.


Sanayinin  iç pazara dönük olarak çalışan firmalarının bu iki sektörün tüketim kapasitesini ve çeşitliliğini öngörerek üretim yapması gerektiğini kaydeden Eroğlu, ihracata dönük olarak çalışan firmaların da dünya pazarlarına uygun  ürünleri üretmesi ve gerekli kalite standartlarını tutturmasının ise büyük önem arz ettiğini vurguladı.


Sanayicilerin uluslararası piyasalarla ilgili sorununun sadece ürün ve kaliteden oluşmadığını iyi bildiğini dile getiren Eroğlu,  sanayicileri engelleyen ekonomik izolasyonların aşılması için ekiplerle birlikte var gücüyle çalıştığını vurguladı. Eroğlu şöyle konuştu:


"İki yıl sonra kısmetse, 7 Mart tarihinde ülkemize ulaşacak olan su ekonomik olarak ciddi bir farklılaşma yaratmaya adaydır. Sizlerin de bu büyük projeyi değerlendirdiğinizden ve yaratacağı fırsatları öngörebildiğinizden hiç şüphem yoktur. Özellikle tarımsal üretimde yaşanacak dönüşüm sizler için de birçok fırsat içermektedir. Tarımsal ürünlerin işlenmesi hem iç pazar için hem de dış pazar için oldukça önemli bir alan olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun yanı sıra Anavatanımızdan gelecek olan suyun tarım dışında da kullanılacak olması birçok yan faydayı da beraberinde getirecektir".


Global dünyada maliyetlerin oynadığı  rolün önemine işaret eden Eroğlu, bunun için gerekli olan ölçek ekonomisi kurallarını sağlamak için oda üyeleri arasında işbirliklerinin yapılmasının hatta ve hatta şirket evliliklerinin rekabet açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.


Böylelikle pahalı olan yeni teknoloji yatırımlarının da mümkün olabileceğini dile getiren Eroğlu, katma değeri yüksek olan alanlara yönelerek en fazla ekonomik faydayı elde etmenin bu sayede mümkün olabileceğini belirtti..


Sanayimizin gelişimi için gerekli olan tüm yasal altyapıyla ilgili olarak  olumlu bir tutum taşıdıklarını  kaydeden Eroğlu, hükümete  bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade etti.


"Finansman sağlanması, destek programları, ihracat teşvik primleri ve bunun gibi düzenlemelerle oluşturulan ve rekabeti göğüslemenizi sağlayacak çerçevenin sağlamlaştırılması son derece önemlidir" diyen Cumhurbaşkanı Eroğlu,   bu konuda desteklerinin süreceğini belirtti.


Sanayicilerin  önünde önemli bir duvar olarak duran izolasyonların kaldırılması için de çabalarının devam edeceğini söyleyen Eroğlu, "Kıbrıs sorunun bütünlüklü bir şekilde çözümlenmesi için sarf ettiğimiz çabalar maalesef sonuç alıcı olmaktan uzak kalmıştır. Kıbrıs Rum kesiminin katı tutumu bütünlüklü bir anlaşmaya varmamızı engellemiş durumdadır" dedi. 
28 Nisan 2012 Cumartesi 16:16
Okunma: 680
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu