Ana Sayfa » Kıbrıs » Seçim Anketi Sonuçlandı

Seçim Anketi Sonuçlandı

DP'nin Kadem'e Yaptırdığı Anketin Sonuçları Açıklandı

 
 
Seçim Anketi Sonuçlandı
ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE KIBRISLI TÜRKLERİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI "EKONOMİK SIKINTILAR" VE "İŞSİZLİK"

"SEÇMENLERİN YÜZDE 43'Ü ERKEN BİR GENEL MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMİNE GİDİLMESİNİ TERCİH EDİYOR"

KIBRISLI TÜRKLERİN YAKLAŞIK YARISI MÜZAKERELERDE İLERLEME OLMASINI "ÇOK ZOR" GÖRÜYOR

Demokrat Parti'nin (DP), KADEM'e yaptırdığı "Toplumsal Sorunlar ve Siyasi Eğilimler Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

DP Genel Sekreteri Bengü Şonya ve DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, KADEM Direktörü Muharrem Faiz ile birlikte bugün DP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, yapılan araştırma ve elde edilen sonuçlarla ilgili bilgi verilerek değerlendirmelerde bulunuldu.

ŞONYA

İlk sözü alan DP Genel Sekreteri Bengü Şonya, partide bir süre önce yaşanan istifaların ardından "partinin gerileyeceği, biteceği" yönündeki söylentilere atfen kendisinin de "DP'nin küllerinden yeniden canlanacağını" belirttiğini anımsatarak, yapılan bu çalışmanın bunu gösterdiğini kaydetti.

DP'nin en fazla gelişen, büyüyen partilerden biri olduğunu, dolaysıyla zaman zaman saldırı ve suçlamalara da maruz kaldığını ifade eden Şonya, KADEM'e çalışmaları için teşekkür etti.

FAİZ

KADEM Direktörü Muharrem Faiz, araştırmanın genel amacının; Kuzey Kıbrıs de jure seçmen nüfusun ülke sorunları ve ülke gündemi ile ilgili tutumlarını ve siyasi eğilimlerini belirlemek olduğunu ifade ederek, bu genel amaçlar doğrultusunda aşağıdaki spesifik konuların araştırıldığını kaydetti:

"Ülke sorunları; siyasi partilerden beklentiler; siyasi parti liderlerinin beğenilme konumu; hükümetin geleceği ile ilgili beklentiler ve tercihler; AKP'nin çeşitli politikaları konusundaki tutumlar, değerlendirmeler; Kıbrıs sorununun farklı unsurlarının çözümlenmesi konusundaki görüşler; siyasi partilere yönelik tutumlar; yeni bir siyasi partiye duyulan ihtiyaç; Kıbrıs Türk Milliyetçiliği kavramına yönelik tutumlar; siyasi eğilimler."

Araştırmanın yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirildiğini, evlerinde ziyaret edilen katılımcılarla standart soru formu temelinde görüşme yapıldığını belirten Faiz, bu çalışmada KKTC'de vatandaşların ikamet ettiği tüm hanelerin hedef nüfus olarak alındığı, araştırmanın örneklemini sözü edilen hedef nüfusu temsil edecek biçimde belirlenmiş 849 kişilik bir grubun oluşturduğunu ve elde dilecek verilerin % 95 güvenlik sınırı içinde maksimum +-% 3,34 hata payı vereceğinin hesaplandığını anlattı.

ÜLKE SORUNLARI VE ÇEŞİTLİ KONULARA VERİLEN ÖNEM

Faiz, araştırma sonuçlarının Kıbrıslı Türklerin en önemli sorunlarının "ekonomik sıkıntılar" ve "işsizlik" olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "sizin şu anda karşı karşıya olduğunuz en önemli 2 sorun nedir?" sorusuna verilen cevapların 51,9% oranında "ekonomik sıkıntıları" ve 30,1% oranında "işsizliği" ön plana çıkardığını kaydetti.

Bu noktada hanelerin % 30'unun en az 1 hane halkı üyesinden dolayı işsizlik sorunundan muzdarip durumda olduğunu ifade eden Faiz, Kıbrıs sorununun (9,5%) vatandaşların gözündeki öneminin azalmaya devam ettiğini; ulaşım (5,6%), trafik (5,6%) ve çevrenin (4,3%) son dönemlerde artış gösteren sorunlar olarak görüldüğünü kaydetti. Sağlık ve suç olaylarına ilişkin sorun algısının ise geçmiş düzeydeki önemini koruduğunu belirtti. Faiz şunları kaydetti:

"Belirtilen en önemli sorunlara paralel biçimde seçmenler siyasi partilerden istihdam/işsizlik konusunda çözüm üretecek planlama/projeler hazırlamalarını, gıda güvenliği konusunda çalışma yapmalarını, partizanlıkla mücadele etmelerini talep etmektedir. Ancak bunları yaparken ülkenin nereye doğru gittiği, hedefleri konusunda da öngörülerde bulunulması ve gelecekle ilgili belirsizliklerin ortadan kaldırılması istenmektedir. Siyasi partilerden talep edilenler listesinde 'Güney Kıbrıs siyasi partileri ve sivil toplum örgütleri ile temas kurulması' ve 'parti örgütlenmesine önem verilmesi' en alt sıralarda bulunmaktadır."

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE YÖNELİK TUTUMLAR Araştırma sonuçlarına göre, KKTC Meclisi'nde temsil edilen 5 siyasi parti başkanına yönelik değerlendirmelerde (1'i "hiç beğenmiyorum" ve 5'i de "çok beğeniyorum" olarak kabul ederek yapılan değerlendirme) CTP-BG Başkanı Ferdi Sabit Soyer 2,80 ile en yüksek oranda beğenilen lider olurken; Soyer'i 2,71 ile DP Başkanı Serdar Denktaş, 2,59 ile TDP Başkanı Mehmet Çakıcı takip etti. ÖRP Başkanı Turgay Avcı (2,56) ve UBP Başkanı İrsen Küçük (2,50) ise en düşük oranda beğenilen liderler oldu.

YENİ HÜKÜMET OLUŞUMU KONUSUNDAKİ TUTUMLAR... %43 "ERKEN SEÇİM" DİYOR

Seçmenlerin yüzde 43'ünün erken bir genel milletvekilliği seçimine gidilmesini tercih ettiğini belirten Muharrem Faiz, bunun ilk kez bu kadar yükseldiğini, bu oranın genelde yüzde 20'lerde seyrettiğini söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre, yüzde 34 oranında bir kesim UBP'nin tek başına hükümet etmeye devam etmesinden yana. "UBP bir başka parti ile koalisyona gitmelidir" diyenlerin oranı ise yüzde15. Bu kesim, UBP'nin koalisyon ortağı olarak öncelikle CTP-BG'yi (yüzde 43,8, daha sonra ise sırasıyla DP'yi (yüzde 28,6), ÖRP'yi (yüzde 23,4) ve TDP'yi (yüzde 4,3) tercih ediyor. UBP'nin tek başına hükümeti sürdürmesini tercih edenler UBP'li seçmenler arasında yüzde 75,2'ye yükseliyor. UBP'lilerin yüzde 24,8'i ise UBP'nin tek başına hükümette bulunmasını istemiyor.

Bu yönde düşünenler DP'de yüzde 14,1, CTP-BG'de yüzde 13,6 iken ÖRP'lilerin yüzde 80'i, TDP'lilerin 64,6'sı, CTP-BG'lilerin 62,3'ü, DP'lilerin 48,7'si ve UBP'lilerin 15'i erken bir seçim istiyor. UBP'nin bir başka parti ile koalisyona girmesini talep edenler ise DP'li (25,6%) ve CTP-BG'liler (17,5%) arasında en yüksek orana yükseliyor.

AKP POLİTİKALARI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER... YÜZDE 60 OLUMSUZ

Faiz, KKTC'li seçmenlerin önemli bir çoğunluğunun Türkiye'deki AKP Hükümeti'nin Kıbrıslı Türklere yaklaşımını (yüzde 62, olumsuz) ve Kıbrıs sorunu konusunda izlemekte olduğu politikayı (60,4 olumsuz) olumsuz bulduğunu belirtti.

Diğer konulardaki AKP yaklaşımlarının ise Kıbrıslı Türklerden yarı yarıya destek gördüğünü belirten Faiz, en yüksek oranda destek verilen yaklaşımların kültür politikaları (yüzde 46,55) ve "devlet kurumlarını yönetme anlayışı" (46,2) olduğunu kaydetti.

KIBRIS SORUNU VE ÇÖZÜM... "İLERLEME ÇOK ZOR"

Muharrem Faiz, araştırmanın Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümünde katılımcılara sürdürülmekte olan görüşmelerde Kıbrıs sorununun çeşitli unsurları konusunda ne kadar ilerleme olabileceği konusundaki görüşlerinin sorulduğunu ifade ederek, "Sonuçlar Kıbrıslı Türklerin yaklaşık yarısının hemen bütün konularda ilerleme olmasını 'çok zor' gördüğünü ortaya koymuştur" dedi. Görüşmelerde ilerleme sağlanabileceği konusunda en iyimser olunan alanlar "Avrupa Birliği konuları" ve "garantiler". İlerleme olasılığının en zor görüldüğü konu ise "mülkiyet/mal-mülk konuları".

SİYASİ PARTİLERE YÖNELİK TUTUMLAR VE SİYASİ EĞİLİMLER Araştırmada, siyasi partilere yönelik tutumların da araştırıldığını belirten Faiz, seçeneklerden biri olan "şartlara göre oy verebilme" oranının o partinin gelişme çizgisini; gelişme hacmini gösterdiğini kaydetti ve DP için de bu oranın yüksek olduğu değerlendirmesinde bulundu. Faiz, şunları kaydetti:

"KKTC'li seçmenlerin yüzde16,8'i 'tereddütsüz' , 38,6'sı ise şartlara göre UBP'ye oy verebileceğini belirtti.

Gelişme çizgisi 2. konumda olan CTP-BG için bu oranlar sırasıyla yüzde 12,7 ve 36,2'dir.

DP'ye tereddütsüz oy verebileceğini belirtenler 6,5 olurken, şartlara göre oy verebileceğini söyleyenler 33,9.

TDP ve ÖRP' ye tereddütsüz oy verebileceğini belirtenler 4,6 - 4,8 oranında bulunurken; şartlara göre oy verebileceklerini söyleyenler TDP için 32,2 oldu. ÖRP için 22,9'da kalmaktadır.

GELECEK HAFTA SEÇİM OLSA...

"Önümüzdeki hafta bir genel milletvekilliği seçimi yapılsa hangi siyasi partiye oy verme eğiliminiz olurdu?" sorusuna 6,9'luk bir kesim oy kullanmayacağı ve 13,3'lük bir kesim ise bu konuda "kararsız olduğu" cevabını vermiştir. 11,8 oranında bir kesim ise "karma oy" kullanmaktan yana.

Siyasi parti tercihlerinde UBP 25,3 ile 1., CTP - BG 18,3 ile 2., DP 9,5 ile 3., TDP 7,7 ile 4. ve ÖRP 2,3 ile 5. parti olmuştur. Araştırma sonucunda çıkan tercihler siyasi partilere göre dağıtıldığı zaman bugün bir seçim yapılacak olsa UBP'nin yüzde 37,2, CTP-BG'in 26,9, DP'nin 13,9, TDP'nin 11,3 ve ÖRP'nin 3,4 oranında oy alabileceği belirlenmiştir. Yeni kurulacak bir siyasi partinin 4,4 oranında oy potansiyeline sahip olması dikkat çekmektedir."

"DP VE TDP OYLARINI ARTIRDI"

Bu sonuçlar dikkate alınarak yapılan hesaplamada her partinin kendi içindeki oy oranı değişiminin de ortaya çıktığını ifade eden Faiz, 2009 seçimlerinden bu yana DP ile TDP'nin oylarını artırırken; diğer partilerin azalttığının görüldüğünü kaydetti:

Nisan 2009 seçim sonuçları ve Mayıs 2011 araştırma sonuçları ile değişim oranları şöyle:

2009 Nisan        Araştırma      Parti oy             Seçimleri           Sonuçları      oranındaki değişimUBP          43,9                  37,2              -15,3CTP-BG     29,3                  26,9               -8,2DP            10,6                  13,9             +31,1TDP            6,9                  11,3             +38,9ÖRP           6,2                    3,4             - 45,2

ARABACIOĞLU

Sonuçların açıklanmasının ardından söz alan DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da yaptığı değerlendirmede, "Güzel bir çalışma oldu" diyerek, partilerin böyle çalışmalar yaparak hedeflerini ortaya koymalarının doğru bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Partide bir süre önce yaşanan istifaların tabanda destek kaybı yaratmadığının da bu araştırmayla görüldüğünü ve bunun seçmene moral vereceğini belirten Arabacıoğlu, ayrıca seçmenin kişilere değil de kurumlara destek verdiğini gösterdiğini kaydetti.

TAK

 
27 Mayıs 2011 Cuma 21:57
Okunma: 2565
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu