Ana Sayfa » Kıbrıs » Son 8 yılda mahkemelerde 15 cinayet davası görüşüldü

Son 8 yılda mahkemelerde 15 cinayet davası görüşüldü

Son 8 yılda mahkemelerde 15 cinayet, 365 öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama ve darp, 393 de silah, patlayıcı madde, bıçak, şiddet ve tehdit davası görüşüldü

 
 
Son 8 yılda mahkemelerde 15 cinayet davası görüşüldü

ENDİŞE VERİCİ… Son sekiz yıllık sürede, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde toplam 3 bin 954 dava görüldü. Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde önemli suçlarda ciddi artışlar oldu. Uyuşturucunun yanı sıra, adam öldürme, silahlı çatışma, bıçaklama, darp, kundaklama, vahim yaralama, şiddet ve tehdit olayları vatandaşları ciddi şekilde endişelendiriyor.

ŞİDDET TEHDİDİ ARTTI…2006 ile 2013 yılları arasında ağır cezaya giren suçlar arasında yer alan taammüden katillik ile ilgili toplam 15; adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darpla ilgili 365; silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımakla ilgili 393 dava görüldü. Ülkede artan sahtecilik suçlarıyla ilgili ise toplam 595 dava görüşüldü.

Ergül ERNUR  KIBRIS


 Ülkemizde gün geçtikçe artan suç olayları, herkesi tedirgin ediyor. Özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde önemli suçlarda ciddi artışlar meydana geldi. Uyuşturucunun yanı sıra, adam öldürme, silahlı çatışma, bıçaklama, darp, kundaklama, vahim yaralama, şiddet ve tehdit olayları vatandaşları ciddi şekilde endişelendiriyor.
2006 yılından 2013’e kadar olan sekiz yıllık sürede, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde toplam 3 bin 954 dava görüldü.
Mahkemelerin faaliyet raporuna göre; 2006 ile 2013 yılları arasında ağır cezaya giren suçlar arasında yer alan taammüden katillik ile ilgili toplam 15; adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darpla ilgili 365; silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımakla ilgili 393 dava görüldü.
“Taammüden katillik” suçundan 2006’da bir dava görülürken bu rakam 2012’de 4’e yükseldi. “Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp” suçundan 2006’da 50 dava görülürken rakam 2012’de 46, 2013’te ise 39 oldu. “Silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımak” suçuyla ilgili de 2006 yılında 48 dava görülürken 2012’de bu sayı 56’ya 2013’te de 59’a yükseldi.
2013 yılı faaliyet raporuna “kişi ve kurumların şöhretine zarar getirici yazılar yazmak” suçu da eklendi.

Uyuşturucu çok yaygınlaştı
   İstatistiklere bakıldığı zaman son sekiz yılda uyuşturucu suçlarıyla ilgili bin 383 dava görülürken, “resmi evrak sahtelemek ve tedavüle sürmek ile sahte banknot tasarrufu ve tedavüle sürmek” gibi sahtecilik suçlarıyla ilgili 595 dava görüldü.
Verilere göre, uyuşturucu suçlarıyla ilgili Ağır Ceza Mahkemeleri 2006’da 177 davaya bakarken, bu rakam 2007’de 230’a yükseldi ancak 2008’de 183’e, 2009’da 147’ye, 2010’da 132’ye ve 2011’de 108’e gerileyerek 2012’de 197’ye 2013’te ise büyük artışla 209’a çıktı.
“Resmi evrak sahtelemek ve tedavüle sürmek ile sahte banknot tasarrufu ve tedavüle sürmek” suçlarından 2006’da 48, 2007’de 101, 2008’de 73, 2009’da 72, 2010’da 59 ve 2011’de 81, 2012’de 66, 2013’te 95 dava görüldü.

Suçlar azalacağına artıyor
   2006 yılından 2013’e kadar olan sekiz yıllık sürede, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde toplam 3 bin 954 dava görüldü.
2006’da Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda 451 dava görülürken bu rakam 2007’de 522’ye yükseldi. 2008 yılında ise dava sayısı azalarak 476’ya, 2009’da ise 445’e geriledi. 2010’da yine azalan dava sayısı 430 olurken, bu rakam 2011’de 484’e, 2012’de 548 ve 2013’te 598’e ulaştı.
Yüksek Mahkeme’nin yıllık faaliyet raporlarındaki verilere göre, ağır cezaya giren suçlar arasında yer alan taammüden katillikle ilgili son sekiz yılda toplam 15; adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darpla ilgili 365; silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımakla ilgili 393; kız kaçırma, zorla ırza geçme, tabiat kurallarına aykırı cinsi münasebetle ilgili 66; uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, hintkeneviri yetiştirmeyle ilgili 1.383; soygun, ev, dükkan, bina açmak, sirkat, tasarrufla ilgili 801; cezaevinden firar, yasal vasiden kaçırma, mülke tecavüzle ilgili 21; resmi evrak sahtelemek, sahte evrak düzenlemek, sahte banknot tedavüle koymakla ilgili 595; izinsiz kazı yapmak, eski eser tasarrufuyla ilgili 91; devleti gelirden mahrum etmekle ilgili 19; kasti hasar, ürün yakmak, kundaklamayla ilgili 36; tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olmayla ilgili 149, yasa dışı yollardan ithalat yapmakla ilgili 10, kişi ve kurumların şöhretine zarar getirici yazılar yazmakla ilgili 1 dava görüldü.

Suçlar ve rakamlar
   Ağır suç olarak tanımlanan ve 14 farklı başlık altında toplanan suçların yıllar içerisinde görülen dava sayılarına bakıldığında, kiminin arttığı kimininse azaldığı dikkat çekiyor.
“Taammüden katillik” başlığı altındaki suçla ilgili 2006 yılında 1 dava görülürken 2007’de hiç dava görülmedi. 2008’de ise 5 olan dava sayısı 2009 ve 2010’da 2’ye düştü. 2011’de hiç dava görülmedi, 2012’de 4, 2013’te 1 dava görüldü.
“Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp” başlıklı suçlarla ilgili ise 2006’da 50 dava görülürken bu rakam 2007’de 29’a düştü ancak 2008’de 48, 2009’da 46, 2010’da 44 ile düşüş gösterirken 2011’de 63’e yükseldi, 2012’de 46’ya 2013’te ise 39’a geriledi.
“Silah veya patlayıcı madde taşıma, bulundurma, kullanma, şiddet, tehdit, bıçak taşımak” başlıklı suçta ise, 2006 yılında 48 dava görülürken bu rakam 2007’de 49’a yükseldi ancak yine 2008’de 46’ya 2009’da 38’e, 2010’da 37’ye düştü. 2011’de çok yükselerek 60’a ulaştı, 2012’de az düşüşle 56 oldu. Ancak 2013’te yeniden artarak 59’a çıktı.
“Kız kaçırma, zorla ırza geçme, tabiat kurallarına aykırı cinsi münasebet” suçlarında da 2006 yılında 9, 2007’de 5 dava görülürken bu rakam 2008’de 12’ye çıktı ancak 2009’da 5’e, 2010’da 3’e geriledi. Ancak 2011’de büyük artışla 11 olan rakam 2012’de 14’e yükseldi. Rakam 2013’te 7’ye düştü.
2006’dan 2011 yılına kadar olan yedi yıllık sürede “Uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma, hintkeneviri yetiştirme” suçlarının dava sayısı yıllar içerisinde azaldı ancak 2013’e gelindiğinde büyük yükseliş oldu. Buna göre, konu suçlarla ilgili 2006’da 177, 2007’de 230, 2008’de 183, 2009’da 147, 2010’da 132 ve 2011’de 108 dava görülürken rakam 2012’de 197 ve 2013’te 209’a çıktı.
“Soygun yapmak, ev, dükkan açmak, sirkat, tasarruf” suçlarıyla ilgili ise, 2006 yılında 70 dava görülürken bu rakam 2007’de 79’a yükseldi ve 2008’de çok az bir düşüşle 77 oldu. Ancak 2009 yılında hızlı bir artışla 102, 2010’da ise 121 dava sayısına ulaştı. 2011’de az düşüşle 111 oldu ve 2012’de de aynı rakamla devam etti. 2013’te ise 130’a çıktı.
Geriye kalan diğer suçların dava sayılarının yıllara göre dağılımı şöyle:
“Ceza evinden firar, yasal vasiden kaçırma, mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili 2006’da 1, 2007’de 2, 2008’de 4, 2009’da 2, 2010’da 2, 2011’de 5 dava, 2012’de 3 dava, 2013’te 2 dava;
“Resmi evrak sahtelemek, tedavüle sürmek, sahte banknotu tedavüle sürmek” suçlarıyla ilgili 2006’da 48, 2007’de 101, 2008’de 73, 2009’da 72, 2010’da 59, 2011’de 81; 2012’de 66 dava, 2013’te 95;
“İzinsiz kazı yapmak, eski eser tasarrufu” suçlarıyla ilgili 2006’da 5, 2007’de 8, 2008’de 10, 2009’da 10, 2010’da 18 ve 2011’de 12, 2012’de 11 dava, 2013’te 17;
“Devleti gelirden mahrum etmek” suçlarıyla ilgili 2006’da 0, 2007’de 4, 2008’de 0, 2009’da 1, 2010’da 2,  2011’de 4, 2012’de 3 dava, 2013’te 5;
“Kasti hasar, ürün yakmak, kundaklama” suçlarıyla ilgili 2006’da 2, 2007’de 1, 2008’de 3, 2009’da 8, 2010’da 2, 2011’de 5, 2012’de 12 dava, 2013’te 12;
“Tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olma” suçlarıyla ilgili 2006’da 40, 2007’de 14, 2008’de 14, 2009’da 12, 2010’da 8, 2011’de 20, 2012’de 21 dava, 2013’te 20;
“Yasa dışı yollardan ithalat yapmak” suçlarıyla ilgili 2006’da 0, 2007’de 0, 2008’de 1, 2009’da 0, 2010’da 0, 2011’de 4, 2012’de 4, 2013’te 1;
“Kişi ve kurumların şöhretine zarar getirici yazılar yazmakla” ilgili 1 dava görüldü.”

 
11 Haziran 2014 Çarşamba 11:09
Okunma: 964
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu