Ana Sayfa » G. Kıbrıs » Timvios-tmk Takas Anlaşmasının Rum Yönetimi Tarafından Kabulü... 3 Rum Daha Timvios'un Yolunda

Timvios-tmk Takas Anlaşmasının Rum Yönetimi Tarafından Kabulü... 3 Rum Daha Timvios'un Yolunda

petros Kliridis: "Karar Hiçbir Şekilde Mülk Takası Yolunu Açmaz"

 
 
Timvios-tmk Takas Anlaşmasının Rum Yönetimi Tarafından Kabulü... 3 Rum Daha Timvios'un Yolunda
Rum Bakanlar Kurulu'nun, Mike Timvios isimli Rum'un KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'yla yaptığı takas anlaşmasını onaylaması, mülkiyette fiili düzenleme yönünde yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.  

Rum basınına dün yansıyan haberin ardından Güney Kıbrıs'ta, Rum yönetiminin kabul ettiği ilk mal takasıyla ilgili yorum ve değerlendirmeler, bugünkü gazetelerde geniş yer buldu.

Politis haberi "Başkaları da Mal Takasına Gidiyor... Timvios Dostane Anlaşmasından Sonra Yeni Başvurular da Tezgâhta... Kıbrıs Sorununda Yeni Oldubittiler... Kimseye Yol Açmıyor... Timvios Kendine Özgü Münferit Bir Durum... Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Yetkilerini Kaybetmiyor"  başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, sırada bekleyen başka benzer durumlar da olduğunu belirterek bunların, "Kıbrıs sorununun en özlü yönlerinden biri" diye nitelediği mülkiyette oldubittiler yaratacağını yazdı.

3 RUM DAHA TİMVİOS'UN YOLUNDA...

Gazete "Timvios Takipçiler Buldu-Petros Kliridis Olmaz Diyor... Takaslar Tezgâhta" başlığıyla iç sayfasında aktarmaya devam ettiği haberinde daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuran ancak Dimopulos kararının ardından Taşınmaz Mal Komisyonu'na (TMK) yönelen ve KKTC'deki eski mallarını Güney'de kalan Türk mallarıyla takas öngören dostane anlaşma teklifi alan en az 3 Rum'un daha Timvios'un izinden gidebileceğini yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak, TMK tarafından yapılan dostane anlaşma önerilerinden birinin, bugün Rum yönetimi tarafından kullanılan bir Kıbrıs Türk malıyla ilgili olduğunu belirten gazete, bahse konu malın Kıbrıslı Türk'e değil, Kıbrıs Türk sivil toplum örgütüne ait olduğunu belirtti, aynı şekilde; Timvios meselesindeki malın da Larnaka'daki Müslüman okullarına ait olduğunu hatırlattı.

Gazete diğer iki Rum'a yapılan takas önerisinin de yıllardır tezgâhta bulunduğunu ve bu Rumların şimdi takas argümanına geçmiştekinden çok daha sıcak bakabileceklerini çünkü Timvios'un karşılaştığı komplikasyonlar nedeniyle yaşadıkları kuşkunun Rum Bakanlar Kurulu kararından sonra ortadan kalktığını belirtti.

Takas önerisiyle ilgili olarak bu Rumlara önerilen malların Kıbrıslı Türk sahiplerinin nabzının yoklandığını ve onaylarının alındığını da kaydeden gazete özetle şunları yazdı:

"Tazminat Komisyonu'yla meşgul olan Kıbrıslı Türk ve Rum çevreler gazetemize yaptıkları değerlendirmede, Timvios meselesinde yaşanan gelişmenin başka Rumları da, mülk takasına teşvik edeceğini, özellikle de maddi sıkıntısı olmayıp gayrı menkullerinin değerlendirilebilir bölgelere, özgür bölgelere taşımak isteyenleri cezp edeceğini söylediler.

Şunu da belirtmekte yarar var ki Kıbrıs müzakerelerini takip eden diplomatik çevreler Bakanlar Kurulu kararının Kıbrıs Rum tarafının, mülkiyet meselesinin bir kısmının takas metoduyla çözüleceğini tanıdığının göstergesi olduğuna ve bu gelişmenin gelecekte Kıbrıs Türk tarafınca kullanılabileceğine işaret etti.

Timvios meselesinin vardığı noktanın -sembolik düzeyde de olsa ilk resmi mülk takası olması hasebiyle- Kıbrıs Türk ve Rum malları arasında yeni takaslar yapılmasının yolunu açtığı şeklindeki genel kanıya rağmen Başsavcı bu görüşe tamamen karşı çıktı.

PETROS KLİRİDİS "KARAR HİÇBİR ŞEKİLDE MÜLK TAKASI YOLUNU AÇMAZ"

Başsavcı Petros Kliridis Bakanlar Kurulu'nun; Timvios'un işgal altındaki malı ile takas ettiği Larnaka'daki Kıbrıs Türk malını (içerisinde iki okul ve göçmenler tarafından kullanılan başka yapılar bulunan 27 dönüm) satın alma kararının hiçbir şekilde mülk takası yolunu açmadığını söyledi. 'Bu AİHM'in de onayını almış özel bir dostane anlaşmadır. Timvios meselesinin özelliği, yaptığı dostane anlaşmanın AİHM'in onayını almış olmasıdır' ifadesini kullanan Kliridis, Bakanlar Kurulu kararının alınmasında Cumhuriyet aleyhine AİHM'e yapılan yeni başvuru ve Bakanlar Komitesi'ne şikâyet gibi başka parametrelerin de rol oynadığını ima etti.

Petros Kliridis, 'Bakanlar Kurulu kararının mal takaslarının yolunu açtığının söylenmesi yanlıştır' sözünü tekrarladıktan sonra Timvios meselesini kronolojik olarak hatırlattı ve başvurusuna, Tazminat Komisyonu tarafından takas yoluyla cevap verilecek başka kişilerin de Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine AİHM'e başvurması ihtimalini de olanak dışı bıraktı.

'Başvurusu tatmin edildikten sonra AİHM'e nasıl gidecek? sorusunu soran Kliridis, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin Kıbrıs Türk mallarını idare yetkisini yitirmediğini, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında yapılacak takas anlaşmalarının AİHM'in onayına mazhar olmayacağını, aradaki farkın da bu olduğunu vurguladı.

Devlet yetkililerinin (Tapu Dairesi ve İçişleri Bakanlığı'ndan) Mike Timvios'un avukatlarıyla müzakere ettiğini belirten Başsavcı, bu malın satın alınmasının kamu çıkarına olacağı önerisinin de kendisine ait olduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Malın değeri, anlaşmaya varılan miktardan çok daha fazladır. Arazinin değeri 21 milyon Euro olarak hesaplandı (ancak nihayetinde 13 milyon Euro'ya satın alındı) bu meblağ hükümet için çok fazlaydı ve arazinin üzerine okul ve başka binalar inşa edilmişti.'

Petros Kliridis bu arazinin de Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'nin vesayetinde olduğunu, 2007'den bugüne kadar bu çözüme tamamen karşı çıkma nedeninin de bu olduğunu vurgulayarak 'Ancak bu konuyla ilgili olguları ve açılan davaları değerlendirdiğimde, ilgili malın satın alınması çözümünün hükümetin çıkarına olduğu inancım devam ediyor' dedi."

AHİLLEAS DİMİTRİADİS "KARAR BÜYÜK BİR EMSAL"

Gazete haberinin "Ahilleas Dimitriadis ve Lukis Lukaidis... Büyük Emsal" başlığıyla ayırdığı bölümünde Timvios'un, AİHM tarafından onaylı mal takası meselesinin vardığı bu noktayı doğal gelişme olarak nitelediğini yazdı.

Habere göre Rum yönetiminin başka bir tepki verme olanağına sahip olmadığı görüşünün de altını çizen Dimitriadis, şunları söyledi:

"Devlet kendi gerekçeleriyle Larnaka'daki gayrı menkulü satın almaya karar verdi. Ancak bu Komisyon'un takas kararını kabul ettiği olgusunu değiştirmez. Bu, büyük bir emsal yaratıyor çünkü artık, gelecekte yapılacak takasların Timvios meselesindekinden farklı muamele görme nedenlerini izah etmek zorunda kalacak. Böyle bir şey menfi ayrımcılık olur. Böyle bir şey olursa, o zaman mal takası yapan Kıbrıslı Rumlar Cumhuriyet aleyhine AİHM'e başvuruda bulunabilir."

LUKAİDİS "TAKASI KABUL KARARI HEM HUKUKİ HEM SİYASİ AÇIDAN YANLIŞ"

AİHM eski Rum yargıçlarından Lukis Lukaidis de, Rum yönetiminin takas anlaşmasını kabul etmesinin "hem hukuki, hem siyasi açıdan yanlış olduğu" görüşünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Devletin, meşruiyeti savunma ve uluslararası örgütlerin kararlarını dâhi geri çevirme yükümlülüğü vardır. Devlet artık başka takas anlaşmalarını da kabul etme baskıları görecek. Bu karar siyasi açıdan da kabul edilmezdir. Biz AİHM'in işgaline meşruiyet kazandırılmasını kabul etmiyoruz."

Fileleftheros haberi  "Devlet Mal Takasını Ödedi... Petros Kliridis Meselenin Özelliği Olduğunu Söylüyor... Hükümet Başsavcılık Görüşüne Göndermede Bulunuyor... 'Kişisel Düzeydeki Mal Takası da Tanınacak" başlık ve spotlarıyla okurlarına aktardı.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu tarafından alınan istasyon niteliğindeki kararın, daha sonraki aşamalarda Kıbrıs sorununa yan etkiler yapacağı yorumunda bulundu.

"OK YAYDAN ÇIKACAK"

Rum Başsavcı Petros Kliridis ve Ahilleas Dimitriadis'in ilgili açıklamalarına yer veren gazete DİSİ Milletvekili Yorgos Georgiu'nun "Ok yaydan çıkacak. Mülkiyette bireysel hakları güçlendiren bu karar nedeniyle çok ciddi sorunlar çıkacak" dediğine vurgu yaptı.

Habere göre Georgiu Rum yönetimini, Timvios-TMK takas anlaşmasını kabule iten nedeni ise "Bu dava kaybedilirse vasiliğin de kaybedilecek olması" şeklinde açıkladı. AKEL Milletvekili Aristos Damianu, Timvios meselesindeki gelişmeyi, Rumların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı kitlesel başvuruların doğal bir sonucu olarak yorumladı.

Öte yandan Haravgi "Daha Beterinden Kurtulduk... İçişleri Bakanı Eleni Mavru: 'Bakanlar Kurulu'nun Timvios Meselesindeki Dostane Anlaşmayı Kabul Etmesi Benzer Vakalar Açısından Kural Oluşturmaz" başlıklı haberinde Hristofyas hükümetinden, adını vermediği bir yetkilinin Timvios meselesindeki gelişmeye ilişkin yorumuna yer verdi.

ELENİ MAVRU: "DAHA KÖTÜSÜNDEN KURTULDUK"

Habere göre Rum yönetiminin, AİHM kararını 5 yıllık bir gecikmeyle kabul etmesini "daha kötüsünden kurtulduk. Hükümet AİHM kararını kabul edip uygulama kararı vermeseydi zor duruma düşecek, Avrupa Konseyi'nde ifade vermek zorunda kalacaktı" ifadesiyle yorumladı.

Gazete, Rum Bakanlar Kurulu'na, takas anlaşmasını onaylama önerisinde bulunan İçişleri Bakanı Eleni Mavru'nun Haravgi'ye yaptığı açıklamada kararı; Timvios'un Rum Yönetimi aleyhine AİHM'e ve Avrupa Konseyi'ne yaptığı başvurular ışığı altında, hukuki yönlerini göz önünde bulundurarak aldıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre, kararın diğer benzer durumdaki Rumlar için emsal teşkil edeceği yorumlarına karşılık şunları söyledi:

"Bu karar benzer alım-satım veya takas vakaları açısından kural oluşturmaz her halükarda olgular hukuki ve sosyal açıdan değerlendirilir. Bu vakada ilgi arazi üzerinde okullar bulunması önemli rol oynadı. Türkiye'den AİHM kararlarına saygı göstermesini isterken, bizim (AİHM kararlarını) görmezden gelmemiz o kadar kolay olmazdı."

TUMAZOS ÇELEBİS: "NAHOŞ BİR GELİŞME AMA OLMASA, KIBRIS TÜRK MALLARI VASİLİĞİ TEHLİKEYE GİRERDİ"

Simerini de manşetinde değerlendirdiği haberine "Mülkiyette, Farklı Okunan İstasyon Karar" başlığını attı.

Habere göre Hristofyas'ın müzakere grubu üyesi Tumazos Çelebis'in Timvios-TMK takas anlaşmasının Rum yönetimi tarafından kabul edilmesi kararını "biraz nahoş" diye niteledi. Tumazos Çelebis, Timvios'un; kararı uygulamadığı için Rum yönetimi aleyhine AİHM'e yaptığı başvurunun Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki "Kıbrıs Türk Malları Vasiliği" açısından da tehlikeler içerdiğini kaydetti.

Çelebis "Karar için tarihî demeyeceğim. Çok da hoş değil ancak biraz nahoş olan tercih edilmeliydi. Çünkü kararın uygulanmaması konusunda AİHM'e yapılan başvuru Kıbrıs Türk Malları birimini tehlikeye sokacaktı. Bu tür gelişmeler Kıbrıs Türk tarafının lehine işliyor. Bizim tutumumuzu değiştireceğimiz açısından değil... Kıbrıs sorunu çözümsüz olduğu, çoğu mülkün bu şekilde yitirileceği ve hiçbir şey yapamayacağımız açısından..." dedi.

Timvios'un Avukatı Andreas Papaharalambus'un ise Rum Bakanlar Kurulu kararını "tarihî" diye niteleyerek Rum yönetimi açısından çok avantajlı olduğunu söyledi. Kararın emsal teşkil etmeyeceği görüşünü de getirerek bu noktada Rum Başsavcı'ya katılan Papaharalambus şunları söyledi:

"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek yükümlülüğü Mike Timvios'a ödeyeceği, malın gerçek değerinin çok altında olan 13 milyon Euro'dur. Komisyon kararları genellikle takas seçeneğini değil tazminatı içerir. Bunun devamı olacağına inanmıyorum ancak olursa da münferit olur."

"ARTIK HERHANGİ BİRİ MAL TAKASI YAPIP SONRA DA HÜKÜMETTEN TAZMİNAT İSTEYEBİLİR"

Rum hukukçu Andreas Angelidis ise Timvios-TMK takas anlaşmasıyla ilgili karardan yoğun endişe belirtti. Angelidis "emsali görülmemiş" diye nitelediği kararın "nasıl gelişeceğini kimsenin tahmin edemeyeceği olumsuz bir emsal yaratabilecek çok endişe verici bir gelişme" olduğunu söyledi, şunları ekledi:

"Karar, pratikte; artık herhangi birinin mal takası yapıp, sonra da Kıbrıs Cumhuriyeti'nden tazminat isteyebileceği anlamına geliyor. Bu kararın bütün hukuki ve siyasi boyutları hesaplanmalı, Başsavcılığın görüşü de analiz edilmeli."

"AİHM'İN DİMOPULOS KARARINDA YAPMADIĞINI YAPTIK..."

Gazete "Nahoş ve Kabul Edilemez Gelişme" başlıklı haberinde ise Rum avukat Yorgos Kolokasidis'in Rum yönetiminin bu kararı ile Taşınmaz Mal Komisyonu'nu tanımış olduğu ve bu şekilde, Kıbrıs sorununun parçalara bölünmesi politikasını güçlendirdiği görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre Kolokasidis, Rum Bakanlar Kurulu kararının AİHM'in Dimopulos kararından da kötü bulduğunu çünkü Dimopulos kararında TMK'nın meşruiyetinin tam olarak tanınmadığını, AİHM'in yapmadığını, bu kararı ile şimdi Rum yönetiminin yaptığını söyledi.

(ŞA/GÜL)


TAK
 
10 Temmuz 2012 Salı 11:41
Okunma: 654
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu