Ana Sayfa » Kıbrıs » Universite SWOT çalıştayı başladı.

Universite SWOT çalıştayı başladı.

Eroğlu: "Yüksek öğrenimde bugün gelinen noktanın başlangıç noktamızdan çok ileride olması beni gururlandırmaktadır"

 
 
Universite SWOT çalıştayı başladı.
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin ortaklığında yürütülecek "Yüksek Öğrenim Sektörüne İlişkin Durum Tespit Çalışması" bugün Acapulco Otel'de yapılan çalıştayla başladı.

"Yüksek Öğrenim Sektörüne İlişkin Durum Tespit Çalışması"na yönelik başlatılan ihale süreci sonucunda seçilen Technopolis Group ve YÖDAK tarafından organize edilen çalıştaya Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, YÖDAK Başkanı Hasan Ali Bıçak, Technopolis Group Türkiye Direktörü Proje Yöneticisi Şirin Elçi, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve yüksek öğrenim kurumlarının temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu açılışta yaptığı konuşmada, 25 yıl önce ülkeye kazandırılan yüksek öğrenim sektörünün bugün 60 bin öğrenciyi hedefleyen kapasitesi ile başlangıca göre çok  ileride olduğunu ve bundan gurur duyduğunu söyledi.

Turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinin misyonlarını başarı ile yürüterek KKTC ekonomisine katkı vermekte olduğunu belirten Başbakan İrsen Küçük de, üniversiteler sayesinde KKTC'nin 70'den fazla ülke tarafından bilinmekte olduğuna dikkat çekti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ise konuşmasında, TC Yardım Heyeti Başkanlığı"nın bugüne kadar üniversitelerin fiziki altyapısının güçlendirilmesi yönünde destek verirken, bundan sonra öğretim üyesi yetiştirilmesi, araştırma - geliştirme projeleri yapılması ve bu projelerin TC veya KKTC'de yürütülmesini destekleyeceğini kaydetti.

Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ile başladı.

Ardından çalıştaya geçildi.

YÜKSEK ÖĞRENİM ÇALIŞMASI

TC ile KKTC arasında 5 Kasım 2009 tarihinde imzalanan, 2010 - 2012 dönemi "Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı" kapsamda başlatılan, KKTC'de "Yüksek Öğrenim Sektörüne İlişkin Durum Tespiti Çalışması" çerçevesinde ihale ile seçilen Technopolis Groupla proje çalışmaları başlatıldı.

Yürütülmekte olan çalışma ile, sektörün mevcut durumunun analizi gerçekleştirilerek, KKTC yüksek öğrenim sektörünün küresel düzeyde pazar payını ve rekabet gücünü yükseltmek amacıyla politika, strateji ve eylem planı önerisinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Mevcut durum tespit ve stratejisi geliştirme süreci, tüm paydaşların aktif olarak katılacağı ve işbirliğinin gücüyle sektörün ileri taşınacağı bir proje olarak tasarlanırken, projenin ana adımları olarak şunlar belirlendi:

"Arz ve talep boyutuyla KKTC'deki yüksek öğrenim sektörüne ilişkin mevcut durumun tespiti;

yüksek öğrenim sektörünün dünyadaki gelişim trendinin ve ülke örneklerinin incelenmesi; mevcut durum analizinden ve dünyadaki trendler ve ülke örneklerinden hareketle sektörün gelişimine yönelik politika analizi ve önerilerinin geliştirilmesi; KKTC'de yüksek öğrenim sektörünün uzun dönemde geleceği yerin belirlenerek konulan hedefi yakalamaya yönelik strateji ve eylem planı taslağının geliştirilmesi."

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu açılışta yaptığı konuşmada, yüksek öğrenimin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için son 25 yılda çok büyük önem kazandığını kaydederek, "Ülkemizde yaşayan ve eğitime ihtiyaç duyan genç nesillerin iyi bir şekilde yetiştirilmesinin yanı sıra yüksek öğrenimin KKTC'ye başka birçok faydası bulunmaktadır" dedi.

Yüksek öğrenimin tüm dünyada genç nüfusun yetiştirilmesi ve o günkü şartlara uygun birer birey olarak hazırlanması hedefiyle başladığını, ancak globalleşen dünyada oluşan trendlerden yüksek öğrenimin de payına düşeni aldığını anlatan Eroğlu, "Bu sebepledir ki, artık bir üniversite mezununun, örneğin yabancı bir dil bilmiyor olması yadırganır hale gelmiştir. Ancak yüksek öğrenimin önemi sadece global niteliklere sahip insan yetiştirmekle de kalmamış ve ekonomik olarak da ciddi bir sektör halini almıştır" ifadelerini kullandı.

Dünya nüfusuyla birlikte sürekli büyüyen bir eğitim talebi oluştuğunu fark eden ABD ve İngiltere'nin yüksek öğrenimden büyük paralar kazandığını ve iş gücü piyasalarını zenginleştirdiklerini kaydedenCumhurbaşkanı Eroğlu şöyle devam etti:

"Bizler de bunun önemini 25 yıl önce kavrayıp bugün KKTC'de var olan yüksek öğrenimin temellerini attık, gerekli yasal düzenlemeleri yaptık ve bu konunun ilerlemesi için yolu açtık.

Bugün gelinen noktanın başlangıç noktamızdan çok ileride olması şahsen beni gururlandırmaktadır. KKTC' de bugün için altı tane üniversite, bir öğretmen akademisi, bir açık öğretim fakültesi ve kuruluş aşamasında olan iki tane daha üniversiteyle onlarca fakülte, yüzlerce bölüm ve yüksek okulla, altmış bin öğrenciyi hedefleyen büyük bir yüksek öğrenim sektörü bulunmaktadır."

Yüksek öğrenimi denetlemekle ve standartları geliştirmekle sorumlu olan YÖDAK'ın Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermekte olduğuna dikkat çeken Eroğlu, üniversitelerdeki öğrencilerin de farklı ülkelerden gelerek uluslararası bir ortamda eğitim alabilmekte olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, "Tüm bunların ötesinde üniversite ve okullarımızda yetişen öğrencilerin dünyanın en prestijli okullarında yüksek lisansa kabul edilmeleri, dünyanın en prestijli şirketlerinde hızla yükselmeleri ve yönetici konumuna gelmeleri, kamu yönetimlerinde üst düzey yöneticiler olmaları da aslında esas gurur kaynağımızdır" dedi.

Yüksek öğrenimin KKTC açısından bir başka önemli fonksiyonunun da Kıbrıs sorunuyla alakalı olduğuna dikkat çeken Eroğlu, yaklaşık 40 yıldır her türlü diplomatik ambargoya maruz kalan KKTC'nin yetiştirdiği ve dünyanın değişik yerlerinde ve değişik alanlarında çalışan binlerce üniversite mezunuyla sesini duyurabilmekte olduğunu, bu mezunların KKTC'nin gönüllü elçileri olduğunu söyledi.

Eroğlu, "Yüksek öğrenimin doğru yönetilmesi ve yaratılacak faydaların artırılması ve bu sektörün daha ileri noktalara taşınması mutlaka bu sektörün tanımlanması, ihtiyaçlarının belirlenmesi, zaafiyetlerinin bilinmesi ve bu bilgiler ışığında bir planla organize edilmesiyle yakınen alakalıdır" dedi.


KÜÇÜK: "YÜKSEK ÖĞRENİMİN KKTC EKONOMİSİNE KATKISI AÇIK"

Başbakan İrsen Küçük de konuşmasında, KKTC'nin ada ülkesi olması nedeniyle kısıtlı doğal kaynaklara sahip olduğunu, bu nedenle hizmet sektörünün önemli olduğunu belirterek, ülkede turizm ile yüksek öğrenim kurumlarının 1980'li yılların başından itibaren bu misyonu başarıyla yürütmekte olduğunu söyledi.

UBP ile başlayan yüksek öğrenim sektöründe bugün 6 üniversite ve 43 binin üzerinde öğrenci bulunmakta olduğuna dikkat çeken Küçük, 1993 yılında kurulan YÖDAK'ın da denetleme ve koordinasyonu sağladığını ifade etti.

KKTC'deki yüksek öğrenim kompozisyonuna bakıldığında yüzde 65 Türkiye, yüzde 15 ise 70 ülkeye yayılan üçüncü ülkelerden öğrenci gelmekte olduğunu ifade eden İrsen Küçük, bugün yüksek öğrenimin KKTC ekonomisine katkısının açıkça görülmekte olduğunu belirtti.

Küçük, yüksek öğrenimin KKTC'nin 70'in üzerinde ülke tarafından bilinmesine katkı sağlaması nedeniyle de büyük önem taşıdığını vurguladı.

2008 yılında 48 bin civarında olan öğrenci sayısının dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'ye yansıması, Türkiye'de üniversite sayısının artması ve AB'ye üye ülkelerin Türkiye'den daha fazla öğrenci çekmesi sonucunda Türkiye'den gelen öğrenci sayısında azalma olduğunu ve 42 bin 500'lere gerilediğini anlatan Küçük, çabalar sonucu 2010 yılında bu sayının 43 bin olduğunu söyledi.

Birçok ülkede üniversite fonksiyonlarının geliştirilip kalite ve güvencenin önem kazanmakta olduğuna da dikkat çeken Küçük, artan yüksek öğrenim talebinin devlet üniversiteleri tarafından yerine getirilmesinde mali zorluklar yaşanmakta olduğunu ve mevcut sistemin sürdürülemez olduğunun ortaya çıkmakta olduğunu kaydetti.

Avrupa ve Türkiye'de yüksek öğrenimin yeniden yapılanması çalışmaları sürerken, Technopolis Group'un KKTC üniversitelerinde durum tespiti yaparak yeni politikalar üretecek olmasını yararlı gördüklerini belirten Başbakan Küçük, "Doğru zamanda gerçekleşecek olan bu çalışmaların sonuçlarının üniversitelerimize, ekonomimize ve toplumumuza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

AKÇA: "KKTC'NİN TURİZMDEN SONRA İKİNCİ BÜYÜK SEKTÖRÜ YÜKSEK ÖĞRENİMİ YAŞATMAK İÇİN KAFA YORULMALI"

TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da, KKTC'de ekonomik aktivite olarak yüksek öğrenimin şekillenmesi ile zaman içerisinde önemli altyapı ve kurumsallaşma oluştuğunu belirterek, KKTC'deki yüksek öğrenimin 47 bin öğrenciye ulaştığını vurguladı.

Son üç yılda rekabet ortamının ortaya çıkması ile öğrenci sayısında azalma olduğunu ifade eden Akça, Türkiye'de vakıf üniversiteleri açıldığını ve fiyatların ucuzladığını ve balkan ülkelerinde açılan üniversitelerin Türkiye'deki öğrencilere daha ucuz ve cazip teklifler sunduğunu kaydetti.

KKTC yüksek öğrenim kurumlarının da bu rekabeti başarmak zorunda olduğunu vurgulayan Büyükelçi Akça, projenin bu amaçla oluştuğunu söyledi.

"KKTC'nin turizmden sonra ikinci büyük sektörü yüksek öğrenimi yaşatmak için kafa yormalı" diyen Akça, yapılan çalışmada, yapılması gerekenler konusunda tartışılarak uygulanabilir, gidişatı değiştirecek görüşler ortaya konmasını umut ettiğini ifade etti.

Akça, ortaya çıkan görüşlerin, üniversitelerin kendilerine, yüksek öğrenim sistemine yönelik alınması gereken tedbirler ile KKTC Hükümet'inin ve ona destek olarak TC Hükümeti'nin alabileceği kaliteyi artırıcı, maliyeti düşürücü tedbirleri içermesi gerektiğini belirterek, KKTC'deki üniversitelerin öğrenci çekmek için ellerinden geleni yapmakta olduklarını, ancak tüm sorunları kendi başlarına çözmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

TC Yardım Heyeti Başkanlığı'nın bugüne kadar daha çok üniversitelerin fiziki altyapısının geliştirilmesine katkı sağladığına dikkat çeken Akça, bundan sonra üniversitelerin öğretim üyesi yetiştirmesine, araştırma - geliştirme projeleri yapılmasına ve TC ile KKTC'de yürütülecek bu projelerin desteklenmesine, kaliteyi artırmaya katkı yapacağını vurguladı.

DÜRÜST: "YÜKSEK ÖĞRETİM KKTC'NİN KALKINMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYAN 2 SEKTÖRDEN BİRİ "

Milli Eğitim, Gençlik ve Sor Bakanı Kemal Dürüst de konuşmasında, böylesine önemli bir çalıştayda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, yüksek öğretimin KKTC'nin kalkınmasında önemli rol oynayan 2 sektörden biri olduğunu vurguladı.

Konunun deneyimli bir yapı içerisinde "çalıştay" başlığı altında tartışılması, geliştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya konulacak olmasının KKTC açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Dürüst, eğitim sektörünün turizmin yanında ülkeyi sadece ekonomide değil siyasi alanda da yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

Büyük bir değişim ve gelişim içerisindeki dünya yüksek öğretim konjonktürüne bakıldığında açılan üniversite sayısında bir artışın görüleceğini belirten Bakan Kemal Dürüst, gelinen aşamada KKTC'de, başta YÖDAK olmak üzere, tüm yüksek öğretim kurumlarının yer yönden kendilerini değerlendirmeleri ve daha ileri gidebilmenin hesabını yapmaları gerektiğini, bugün gerçekleştirilen çalıştayın da bunun için yapıldığını söyledi.

BIÇAK: "GELİNEN AŞAMADA BUGÜN KKTC GENELİ 6 ÜNİVERSİTEDE YAKLAŞIK 43 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLİYOR"

YÖDAK Başkanı Prof. Hasan Ali Bıçak da açılışta yaptığı konuşmada, yüksek öğretim sektöründe yaklaşık 14 ay sürecek çalışmada bugün ilk adımın "Swot" çalışmasıyla atıldığını kaydetti.

Yüksek öğretim sektörüne ilişkin durum tespit çalışması ihalesini alan Technopolis Group  firma yetkililerinin programın içerik ile bu konuda atılacak adımları aktaracağını ifade eden Hasan Ali Bı-çak,  kendisinin konuşmasında, YÖDAK'ın KKTC, AB ve dünya geneli yüksek öğretim konularında yaptığı tespitlere değineceğini söyledi.

KKTC'de yüksek öğretimle ilgili ilk adımın 1979 yılında Haspolat'ta Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kurulmasıyla atıldığını, sonrasında bu kurumun DAÜ'ye dönüşmesi ve bunu diğer üniversitelerin takip ettiğini belirten Prof. Bıçak, gelinen aşamada bugün KKTC geneli 6 üniversitede yaklaşık 43 bin öğrenciye eğitim verildiğini kaydetti.

Bu kapsamda üniversitelerin denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanmasının gündeme geldiğini, bunun sonucunda da 1993 yılında YÖDAK'ın kurulduğunu belirtti.

YÖDAK Başkanı Prof. Hasan Ali Bıçak, 1993'ten 2011 yılına gelindiğinde, kurumun yeniden yapılanmasının gündeme geldiğini ifade ederek, kurumda bu yönde atılması gerekli ilk adımın, görevli personelin nitelik ve nicelik olarak ileriye götürülmesi olacağına işaret etti.

 
9 Haziran 2011 Perşembe 17:35
Okunma: 594
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu