Ana Sayfa » Kıbrıs » Yarın 5 haziran dünya çevre günü

Yarın 5 haziran dünya çevre günü

"ormanlar hizmetimizdeki doğa..."

 
 
Yarın 5 haziran dünya çevre günü
AYDENİZ: "YEŞİL ADA, ORMAN FAKİRİ OLDU...35 BİN HEKTAR, ORMANA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ..."

KARLITAŞ: "TURİZMİN EN BÜYÜK SORUNU ÇEVRE KİRLİLİĞİ...YOLLARA ATILAN ÇÖPLER, HAYVAN ÖLÜLERİ TURİSTİN TEPKİSİ ÇEKİYOR"

ATAKOL: "KKTC ÇEVRE ÖZÜRLÜSÜ...KİRLETENLER, TAHRİP EDENLER EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

Birleşmiş Milletler'in 1972 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'da yapılan konferansta aldığı kararla, halkın bilinçlenmesi ve duyarlılığın artırılma amacıyla ilan ettiği "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dünyayla birlikte KKTC'de de kutlanıyor. Gün bu yıl KKTC'de, ormanların önemini gündeme taşımak amacıyla "Ormanlar Hizmetimizdeki Doğa" ana temasıyla kutlanıyor.

KEMA Vakfı Başkanı Orhan Aydeniz, "Yeşil Ada, orman fakiri oldu" diyerek, 35 bin hektar alanın ormanlar için ayrılması ve süratle ağaçlandırılması gerektiğini vurgularken; Rehberler Birliği Başkanı Hasan Karlıtaş da çevre kirliliğine dikkat çekti ve yollara atılan çöpler ile hayvan ölülerinin turistlerin tepkisine neden odluğunu vurguladı. ÇEKOVA Başkanı Kenan Atakol ise, "KKTC çevre özürlüsü bir ülke konumuna düştü" diyerek, kirletenlere ve tahrip edenlere müeyyide istedi.

YEŞİL ADA'YDIK, ORMAN FAKİRİ OLDUK

KEMA Vakfı Başkanı Orhan Aydeniz gün nedeniyle yayınladığı mesajda, "Ormanlar Hizmetimizdeki Doğa" ana temasına atıfta bulunarak, dünyanın üçte birini kaplayan ormanların sağladıkları yararlar ve değerlerle dünyaya canlılık kazandırdığına dikkat çekti.

"Ormanlar İnsanlara ekonomik, ekolojik, sosyal ve sağlık bakımından değeri ölçülemeyecek derecede büyük yararlar sağlıyor" diyan Aydeniz, "Bir çok insana barınma ve iş temin etmesi yanında, günümüzde insanlığı tehdit etmekte olan iklim bozukluğu ile mücadelede en büyük yardımcımızdır.

Havaya oksijen salarak karbon dioksiti tutar. Fırtına ve rüzgarların şiddetini azaltır. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını besler ve insanların su gereksiniminin karşılanmasını sağlar. Toprağın verimliliğini artırır, erozyonu önler. Biyolojik çeşitliliği idame ettirir" dedi.

Ormanların dünyadaki 7 milyar insanın yeşil ciğerleri olduğuna ve hayatta kalması için yaşamsal önem taşıdığına dikkat çeken Aydeniz, bu açık gerçeğe rağmen yaşamak için muhtaç olunan ormanların kısa vadeli ve geçici kazançlar uğruna geleceği düşünmeden katledilmekte olduğunu vurguladı.

Aydeniz, şöyle devam etti:

"Sayısal verilere göre halen yılda 13 milyon hektar orman yok ediliyor. Bu miktar yaklaşık  Portekiz'in alanı kadardır. Ormanların katledilmesi ile buralarda yaşayan ve geçimini sağlayan yaklaşık 1,6 milyar insanının geleceği riske atılıyor. Ormanların yok edilmesi ile bir çok paha biçilmez canlı türünün nesli de kaybediliyor.

Geçmişte Yeşil Ada olarak tanınan ülkemiz, asırlar boyunca sürdürülen ağaç katliamları sonucu, orman fakiri bir ülke durumuna getirildi. Bitki örtüsünün yol edilmesi nedeniyle geçmişte akan bir çok pınarın kuruması yanında, yeraltı su kaynakları da büyük ölçüde tükenmiş ve tuzlanmış bulunuyor.

Yakın geçmişte Kıbrıs'ın her yerinde açılan kuyulardan temiz ve içilebilir kalitede su temin edilebilmesine karşın, yaşanan dönemde içme ve kullanma suyu ihtiyacımız dışarıdan ithal edilerek karşılanıyor.

Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi için yaşamımızı yeniden düzenlememiz, bunun için de mevcut ağaç varlığımızı gözümüz gibi korumamız ve yeni ağaçlandırmalar ile orman varlığımızı artırmamız gerekir.

KKTC'deki orman varlığımız dünya ortalaması olan yüzde 30'un altında olup yüzde 20 dolayındadır. Oysa bilimsel kriterlere göre ormanların yararlarının tezahür edebilmesi için, ülke yüzölçümünün en az üçte biri orman olmalı. Bu durumda orman alanımızın yeterli düzeye çıkarılması için, halen 65.000 hektar dolayındaki orman varlığımız 100.000 hektara tamamlanmalı. Bunun için de 35,000 hektar hazine arazisi orman dairesine tahsis edilmeli ve belirlenecek bir programla 5-6 yılda ağaçlandırılmalı.

Fakat 1974 yılından beri sürekli yeni dikimlere rağmen, yangınlar ve hatalı yapılaşma nedeniyle ağaç varlığımız artacağına azalıyor. 1974'den sonra yaklaşık 23.000 hektar alanın  ağaçlandırılmasına karşın, ayni dönemde 28.000 hektar ormanımız da yanarak kaybedilmiştir. Bunun yanında halen ormanlara salıverilen 15 bin dolayındaki keçi sürüleri yeni çıkan genç fidanları kemiriyor ve ormanların doğal olarak kendi kendini yenilemesini önlüyor."   REHBERLER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB ) Başkanı Hasan Karlıtaş da, bozulmamış çevrenin, turizm için en büyük çekim noktası olduğuna dikkat çekti.

Karlıtaş mesajında, çevre dostu turizmin hem ekonomik, hem de ekolojik gelişme ve ülke kaynaklarının gelecek nesillere dengeli olarak sürdürülerek aktarılmasını sağladığını kaydederek, "Temiz bir çevre turizm için çok önemlidir. Turizm ve çevre ayrılmaz ikilidir. Doğaya, çevreye ve yerel kültürlere karşı sorumlu ve saygılıdır" dedi.

Karlıtaş, özetle şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir turizm kalkınmasında ülke kaynakları uzun vadede kullanılır, kitlesel aşırı tüketim azalır, kaliteli turizm hizmeti süreklilik kazanır, planlı bir gelişme takip edilir, yerel halk karar ve uygulama aşamalarına bizzat dahil olur ve sorumlu turizm anlayışının gelişmesine katkıda bulunur. Sürdürülebilir olan bir turizm gelecek nesillerin tüm ihtiyaçlarını en üst düzeyde memnuniyet ve kalite ile karşılar... Sürdürülebilir turizm gelişimi, bir yandan ekonomik gelişmenin devamını, öte yandan ise ekolojik dengenin korunmasını amaçlar.  Eko turizm sürdürülebilir turizmin bir türüdür. Eko turizm faaliyetleri ülkemizde desteklenmelidir..."

Çevre dostu bir turizm gelişimin hedef seçilmesinin ülke turizminin planlı bir şekilde geleceğe taşımanın tek yolu olduğunu vurgulayan Karlıtaş, dünyanın birçok ülkesinde taşıma kapasitesinin aşılmasından dolayı biyolojik çeşitliliğin tehlike altında olduğunu vurguladı.

Karlıtaş, ülkedeki doğal alanların, sahil şeritlerinin, kaya oluşumlarının, ormanlık alanların, flora ve faunanın kapsamlı çevre planının parçası olması gerektiğine dikkat çekti.

"Deniz, güneş, kum tatili çerçevesinde alışıldık tatil deneyimini yaşamak istemeyen ziyaretçiler, artık doğa ile iç içe, yerel halk ile de temas ederek bozulmamış bir çevrede dinamik bir tatil yapıp samimi bir hizmetin sunulduğu iyi bir tesiste hizmet almayı tercih etmektedir" diyen Karlıtaş, şöyle devam etti:

"Mevcut kaynakları bir anda aşırı tüketimle eritmeden sürdürülebilir kılmalıyız. Aksi takdirde su-hava-gürültü-görüntü kirlilikleri en büyük çevresel sorunlar olarak karşımıza çıkar. Turizmin çevrenin doğal görünümüne uygun bir şekilde gelişimini sağlamak ülkemize yapacağımız en büyük iyikiktir. KKTC turizmi, turizm gelişim planı (Master Plan) ve sürdürülebilir turizm prensipleri doğrultusunda geliştirilmelidir.

Turizm sektöründeki en büyük sorunumuz ne yazık ki çevre kirliliğidir. Özellikle yol boyunca atılan çöpler, biriken kirlilik ve hayvan ölüleri turistlerin tepkisi ile karşılanmaktadır. Bunların önlenmesi için denetim ve caydırıcı cezalar esastır."

ÇEKOVA

ÇEKOVA Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Atakol da mesajında, "KKTC çevre özürlüsü bir ülke konumuna düştü" dedi.

KKTC'nin her yanında çöp yığınlarının genişlemeye, deniz ve hava kirliliğinin artmaya, Beşparmak Dağları'nın da oyulmaya devam ettiğini vurgulayan Atakol,  "Yeşilin yok edilmesine devam ediliyor.  Betonlaşma, çarpık yapılaşmaya devam ediliyor.  Gürültü kirliliği artan bir şiddetle insanlarımızın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.  Rantcılar, Karpaz Milli Parkı'nı yağmalama çabalarına devam ediyor" dedi.

Girne'ye gökdelen inşa etme baskılarının rantçıların gündeminden düşmediğini de belirten Atakol, bir ada ülkesi olunmasına ve baca tüten sanayi bulunmamasına rağmen hava kirliliği açısından Avrupa Birliği standartlarının üstüne çıkıldığını vurguladı.

"Bilinçsizce ve denetimsizce kullanılan tarım ilaçları ve iskan bölgelerinin içerisine inşa edilen seraların salgıladığı zehirli gazlar bizi kanserli ülkeler listesinin başına koymuştur. Güneş ısıtıcıları ve reklam panoları görsel kirliliğe neden olmaktadırlar" diyen Atakol, çevre konusunda siyasi iradenin yasalarda öngörülen ceza-i müeyyideleri uygulamakta ve devletin gücünü kullanmakta zaafiyet gösterdiğini de belirtti.

Atakol, devletin çevre ile ilgili alması gerekn acil önlemleri şöyle sıraladı:

"Ülkeyi süratle bu çöp kirliliğinden arındırmalıdır.  Buna parallel olarak da çevreyi kirletenleri ve doğayı tahrip edenleri en ağır şekilde cezalandırmalıdır. Çevre suçu işleyenlere anında ceza kesme  uygulaması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Sürekli bir denetim yapmak amacıyla Çevre Polisi oluşturulmalıdır.  İvedi olarak Ülkenin Master Planı yapılmalıdır.  Yeni Milli Parklar oluşturmalı ve başta Karpaz Milli Parkı olmak üzere parkların geleceğinin garanti altına alınması için Anayasal düzenleme yapılmalıdır. KKTC'nin doğal güzellikleri, florası ve faunası ve özellikle de Beşparmak dağları dönüşü olmayan bir tahribata uğramıştır.   Tahribat devam etmektedir.  İvedilikle önlem alınması gerekmektedir."tak

 
4 Haziran 2011 Cumartesi 15:42
Okunma: 671
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu