Ana Sayfa » Kıbrıs » Yaş farkına maaş yok!

Yaş farkına maaş yok!

Muhalefet ve sendikalar karşı çıkıyor, halk henüz ne olduğunu tam olarak bilmiyor…

 
 
Yaş farkına maaş yok!
Haberdar- İŞTE ÇOK TARTIŞILAN YASA TASARILARINDAKİ BAZI DEĞİŞİKLİKLER!

 

·        Malülen emeklilikte değişiklik…

·        Doğum izni artıyor…

·        Birden fazla evliliklerde evlenme yardımı yok…

·        İşsizlik ödeneği koşulları ağırlaştırıldı…

·        Kademeli emeklilik…

·        En radikal değişiklik emeklilik maaşının hesaplanması…

·        Primlerde artış var…

·        Gecikme zammı azaltılıyor…

·        Bağımsız çalışanlara istediği basamaktan emekli olma şansı…

·        Hastalık ödeneğine 3 yıl sınırı…

·         Çocuklar okuyorsa 27 yaşına kadar haklardan yararlanabilecek…

·        İsteğe bağlı sigortada düzenleme…

·        30 yaş fark olan eşe dulluk maaşı yok…

·        18 yaşından sonra yetimlik maaşı yok…

 

 
Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi. Muhalefet ve sendikaların “sigortalıların kazanılmış haklarının geriye götürüldüğü” iddiasıyla karşı çıktıkları yasada köklü değişikliklerin yer aldığı görüldü.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel ve İdari İşler Amiri Kasım Ekmen Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısını Haberdar Gazetesi’ne yorumladı.

 

Sosyal Sigortaların ciddi bir mali sıkıntı içinde olduğunu vurgulayan Ekmen, giderlerin çok fazla, gelirin ise çok düşük olduğunu kaydetti. Mevcut yapının bu yönüyle sürdürülebilir olmadığını belirten Ekmen, “giderlerin azaltıp, gelirin çoğaltılması gerekiyor” dedi.

 

Yeni düzenlemenin birçok olumlu getirisi de olduğuna dikkat çeken Ekmen, bunları Haberdar Gazetesi’ne açıkladı.

 

Malülen emeklilikte…: KTAMS’ın “bir çalışan iş kazası veya hastalık nedeniyle mevcut yasada malulen emekliye çıkabilirken, tasarıda 5 yıla kadar sigortalı olan birinin malulen emekliye çıkma hakkının elinden alındığı” yönündeki açıklamasını değerlendiren Ekmen, şu anda yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Yasasında en az 5 yıla kadar, Sosyal Sigortalar yasasında ise en az 365 günü olanlara malül aylığı bağladığını kaydetti. Yeni tasarıda 5 yıl şartı getirildiğinin doğru olduğunu söyleyen Ekmen, “ama argüman şu. Önceden malülen emeklilik için yüzde 66’lık bir güç kaybı gerekti. Bu oran değişmedi ama bizde ‘Özürlüleri koruma, rehabilitasyon ve istihdam yasası’ diye bir yasa var. Bu yasa KKTC vatandaşlarına yüzde 40 özürlü olsa dahi maaş bağlıyor. Dolayısıyla malül aylığı alamayanlar diğer yasadan yararlanacak ve mağduriyet yaşamayacak” dedi.

 

Doğum izni artıyor…:Ekmen, doğum öncesi ve sonrası izninin 6 haftadan 8 haftaya çıkarıldığını kaydetti. Bunun önemli bir düzenleme olduğunu ifade eden Ekmen, doktorun onayıyla doğuma kadar çalışan kadının doğum öncesi kullanmadığı iznini doğumdan sonra kullanabileceğini belirtti.

 

Birden fazla evliliklerde evlenme yardımı yok…:Birden fazla evlenenlerin evlenme yardımı alamayacaklarını kaydeden Ekmen, Sosyal Güvenlik Yasasında öyle olduğunu kaydetti. Sosyal Sigortalar ve Sosyal Sigortalar adı altında iki ayrı yasa yürütüldüğüne dikkat çeken Ekmen, bu iki yasa arasında farklılıklar olduğunu, bununda işleri zorlaştırdığını söyledi.

 

İşsizlik ödeneği koşulları ağırlaştırıldı…Bu çalışmaların sosyal güvenlik yasasının uyumlaştırılması, standart ve norm getirilmesi adına yapıldığını belirten Ekmen sözlerini şöyle sürdürdü: “İşsizlik ödeneği alma koşulları biraz ağırlaştırıldı. Son 13 takvim aynıda 120 günden, son 12 takvim ayında 180 güne çıkarıldı. Ayrıca en az iki yıl işsizlik sigortası primi ödeme şartı getirildi ancak Sosyal Sigortalardaki en yeni sigortalı 4 yıllık. 2008’ten sonra yeni giriş yok. İki yıl yani, 720 gün şartı bu noktada anlamsız ve koşul olmaktan uzaktır.”

 

Sürelerin kademelendiğini anlatan Ekmen, 2 ile 5 yıl arasında yatırımı olanlara 120 gün, 5 ile 15 yıl arasında yatırımı olanlara 156 gün, 15 yıldan fazla yatırımı olanlara 180 gün işsizlik ödeneği verileceğini ifade etti.

 

Kademeli emeklilik…:Kasım Ekmen, kademeli geçişte, 49 yaşın üzerindeki kişilere, 25 yıl prim yatırmış olanlara ve 39 yaşın üzerindeki tüm özürlülere herhangi bir değişiklik yapılmayacağını, bu kişilerin mevcut haklarının korunduğunu kaydetti. 47 yaşını dolduranın 52, 46 yaşını dolduranın 53, 45 yaşını dolduranın 54, 44 yaşını dolduranın 55, 43 yaşını dolduranın 56, 42 yaşını dolduranın 57, 41 yaşını dolduranın 58, 40 yaşını dolduranın 59, 39 yaşını dolduranın 60 yaşında emekli olacaklarını vurgulayan Ekmen, “39 yaşın altındaki kişiler 25 yıl yatırımları varsa 60 yaşında, bu koşulu yerine getirememişse 63 yaşında emekli olacak” dedi.

 

En radikal değişiklikten biri…En radikal değişiklikten birinin emekli maaşının hesaplama sisteminin değişmesi olduğunu kaydeden Ekmen, yasa geçtiği tarihten önceki yatırılmış primlerin var olan yöntemle hesaplanacağını, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ise Sosyal Güvenlik Yasasındaki bütün çalışma yılları ve yatırılan primler dikkate alınarak, (maaşın) bu yönteme göre ödeneceğini ifade etti.

 

Primlerde artış var…: Sosyal sigortaların şu anda ciddi bir mali sıkıntı içinde olduğunu anımsatan Ekmen, bu yapının sürdürülemeyeceğini kaydetti. “Gider artıyor, gelirde artış yok. Biz giderleri azaltıp geliri artırmaya çalışıyoruz” diyen Ekmen, gelirleri artırmak amacıyla prim oranlarında da artış yapıldığını anımsattı. Ekmen, sigortalı işçiler için kendilerinin yüzde 8, işverenin yüzde 10 olmak üzere toplamda yüzde 18 prim ödediğini, şimdi hazırlanan yasada ise çalışanın yüzde 9, işverenin ise yüzde 11 olmak üzere yüzde 20 prim ödeyeceğini ifade etti. İsteğe bağlı ödemelerin ise yüzde 15’den, yüzde 17’ye çıkarıldığını belirten Ekmen, yasadaki olumlu bir noktaya dikkat çekti.

 

Gecikme zammı azaltılıyor…Prim gecikme zammının düşürülmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Ekmen şöyle konuştu: “Gecikme zammı ilk ay için yüzde 3, onu izleyen aylar için yüzde 2’ydi. Şimdi ilk ay için yüzde 3, onu izleyen aylar için yüzde 1 buçuk olarak düzenlendi.”

 

Bağımsızlara istediği basamaktan emekli olma şansı…:Kendi işyerinde çalışmak suretiyle sigortalı olanlara (bağımsız) tüm süreleri dikkate alarak maaş bağlayacaklarını kaydeden Ekmen, “20 basamaklı bir tablo var. Kişiler bize deklare ettikleri gelir karşılığında prim yatırıyorlar. Dolayısıyla bu yasa yürürlüğe girdikten sonra kişiler istedikleri basamaktan emekli olabilirler. İşi iyi olan daha fazla yatırır, iyi kazanmayan daha az yatırır. Önceden kişiler ‘ben fazla yatırmak istiyorum’ dediğinde biz yasal mevzuat gereği kabul edemezdik. Şimdi o sorun kalktı” ifadesini kullandı.

 

Tartışma konularından biri…:Ekmen, sigortalının işsiz kaldığı sürede sigortadan para aldığını, bu sürelerin emeklilikte sayıldığını, ancak şimdi suistimali önlemek adına hastalık ödeneğine 3 yıl sınırı getirildiğini vurguladı.

 

Çocuklar okuyorsa 27 yaşına kadar haklardan yararlanabilecek…Bir diğer olumlu düzenlemenin de, sigortalının geçindirmekle mükellef olduğu çocukların, eğitim görmesi halinde 27 yaşına kadar tüm haklardan yararlanması olduğunun altını çizen Ekmen, daha önce sınırın 25 yaş olduğunu anımsattı.

 

İsteğe bağlı sigortada düzenleme…:Ekmen, önceki yasada 5 yıl sigorta primi yatırmış olan kişilerin isteğe bağlı sigortaya başvurup emekli olma şanslarının olduğunu ancak yeni yasayla 1-2 yıl yatırımı olanların dahi isteğe bağlı olarak sigortalarını devam ettirebileceklerini dile getirdi.

 

30 yaş fark olan eşe dulluk maaşı yok…:Dulluk maaşlarında da yeni düzenlemeye gidildiğini kaydeden Ekmen eşler arasında 30 yaş fark olması veya erkeğin emekli olduktan sonra evlenmesi durumunda maaş bağlanmayacağını söyledi. Ekmen, “Evlilikler 10 yıl sürer veya çocuk olursa bu kurallar uygulanmayacak” dedi.

 

18 yaşından sonra yetimlik maaşı yok…:Ekmen, yetimlik maaşlarıyla ilgili olarak da şu düzenlemenin yapıldığını kaydetti: “Çocuklar okuyorsa 27, okumuyorsa 18 yaşından sonra yetimlik aylığı bağlanmayacak. Erkek çocuklar için öyleydi, kız çocukları içinde öyle oldu. Burada belirtmek istediğimiz bir nokta var; biz maaşı keseceğiz ancak Sosyal Hizmetler Dairesi sosyal yardım için devreye girecek. Biz iş bulmak için önayak olacağız. Bunları yapacağız ama bunlar sigortalının primiyle olmasın.”

 

Değişikliğin yapılacağını biliyorlardı…:Sendikaların bu değişikliğe karşı durmalarını değerlendiren Kasım Ekmen şunları söyledi: “Bu değişiklik uzun zamandır gündemdeydi. Herkes ana hatlarıyla biliyor. Sendikaların bu konuda ilkesel bir duruşu var. Kazanılmış hak kavramı hukukçular tarafından da tartışılıyor. Bütün ülkelerde menfaatlerin düzenlenmesi sebebiyle böyle değişiklikler yapılabilir.”

 
22 Ağustos 2011 Pazartesi 11:42
Okunma: 771
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu