SİTA Düşünce kuruluşu çalışmalarına başladı

“Ülkedeki kronikleşmiş sorunlara çözümler üretilmesine katkı sağlamak için” kurulan Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsa Araştırmalar Merkezi (SİTA) isimli düşünce kuruluşu, çalışmalarına başladığını açıkladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 15:05
SİTA Düşünce kuruluşu çalışmalarına başladı

SİTA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre merkezin kurucuları Özdemir Tokel, Fırat İmamzade, Orçun Kamalı, Dağhan Fellahoğlu, Meryem Özkurt, Alev Alp, Prof. Dr. Hasan Güngör, Doç. Dr. Arif Sarı, Doç. Dr. Nazım Beratlı, Yrd. Doç. Dr. Enis Faslı, Dr. Can Kasapoğlu, Dr. Zeliha İmamzade, Av. Şahap Tokatlı, Av. Bilun Elmacıoğlu ve Barış Arıkan...

“İyi politikalar için iyi fikirler! İyi bir gelecek için yeni fikirler” sloganıyla hayata geçen SİTA’nın açıklamasında, bugünden itibaren çalışmalarına başlayan merkezin kapılarının “ülkeye sevdalı” herkese açık olduğu vurgulandı.

Açıklamada SİTA’nın Kıbrıs sorunu, iç ve dış politika, ekonomi, enerji, toplum, hukuk, insan hakları, güvenlik, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal politikalar, bilişim ve teknoloji, medya, çevre, iklim değişikliği, spor, kültür, sanat, izolasyonlar, Doğu Akdeniz ve AB başlıklarındaki konuları, üyeleri ve konulara paydaşlarla birlikte ele alıp, gerekli atölye çalışmalarını yaparak, bilgi üretmeyi ve üretilen bilgiyi sorun çözücü formüller halinde kamuoyuna sunmayı hedefleyen bir düşünce kuruluşu olduğu kaydedildi.

“DÜNYADA CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR… KKTC BUNA AYAK UYDURAMIYOR”

Açıklamada, “Dünyamız, değişen çağın da etkisi ile her geçen gün bilim, teknoloji ve düşünce sistemleri bağlamında ciddi bir dönüşüm yaşamaktadır. Gelişen iletişim ve haberleşme kaynaklarının daha da ivmelendirdiği bu değişim süreci, dalga dalga tüm ülkeleri etkisi altına almakta, sürece ayak uyduramayan ülkeler gerek ekonomik gerek sosyal açıdan ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır” denildi.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin KKTC’nin bu değişim sürecine “ayak uyduramayan” ve “her geçen gün sorunları katlanan” ülkelerden biri olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklama şöyle sürdü:

“50 yılı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk halkının sorunları diye nitelendirilen konuların, hâlâ sorun olarak karşımızda durması, hayatımızı etkileyen önemli sorunlarla yaşamanın adeta öğrenilmiş bir çaresizlik gibi kabullenilmesi, dünyanın her yerinde sorun olduğu tescillenmiş konuların dünya gerçeklerinden kopuk anlayışlar yüzünden sorun dahi görülmemesi, Kıbrıs Türk halkının durumunu ve yaşamını her geçen gün daha da kötüleştirmektedir.

Bir yandan her alanda var olan kronikleşmiş sorunlar, diğer yandan siyasal sistemin bu yapıdan beslenme üzerine kurgulanması, sistemin değişimine ve dönüşümüne yönelik atılan tüm adımları da sonuçsuzluğa mahkum etmektedir.

Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsa Araştırmalar Merkezi (SİTA), sürdürülebilir olmaktan çıkan bu durumun farkında olan, kronikleşmiş sorunlara çözümler üretilmesine katkı sağlamak isteyen ve tek gailesi ülke olan insanların bir araya geldiği bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlamıştır.”

“İYİ POLİTİKALAR İÇİN İYİ FİKİRLERE İHTİYAÇ VAR”

Açıklamada iyi politikalar için, iyi fikirlere ihtiyaç duyulduğu gerçeğinden hareket eden SİTA gönüllülerinin en büyük çabasının ülke adına iyi fikirler üretilmesine ve ülkede iyi politikaların hayat bulmasına katkı sağlamak olacağı vurgulandı.

SİTA’nın, bilginin insanlık ve dünya üzerindeki dönüştürücü etkisine yürekten inandığı dile getirilen açıklamada, Merkez’in çağdaş, evrensel değerlere bağlı, laik, eşitlikçi, adil ve aydın bir toplum olgusuna ancak ve ancak bilimin ışığında ulaşılabileceği görüşünü savunduğu ifade edildi.

Açıklamada SİTA’nın 10 temel ilkesine de yer verildi ve hiçbir siyasal kuruluşun veya ideolojinin yanında veya karşısında olmadığı, farklılıkları bir çatışma alanı değil, bir zenginlik olarak gördüğü kaydedildi.

YAKIN GELECEKTE VAKIF OLACAK

SİTA’nın yakın gelecekte vakıflaşma sürecini tamamlayarak “Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı” olarak çalışmalarına devam edeceği de duyuruldu.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan tüm ilke, hak ve özgürlükleri tanıyan oluşumun, demokrasiye, eşitliğe ve düşünce özgürlüğüne bağlılıktan ayrılmayacağı; Kıbrıs Türk halkının ortak değerleri, kültürü, örf, adet ve geleneklerine saygı duyduğu ve bunların gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki tüm çalışmaları desteklediği belirtildi.

Çalışma alanları “Kıbrıs sorunu, iç ve dış politika, ekonomi, enerji, toplum, hukuk, insan hakları, güvenlik, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal politikalar, bilişim ve teknoloji, medya, çevre, iklim değişikliği, spor, kültür, sanat, izolasyonlar, Doğu Akdeniz jeopolitiği ve AB” olarak sıralanan SİTA ülkenin tüm sorunlarına, ideolojik hapsolmuşluklardan uzak, rasyonel, evrensel akla uygun ve sürdürülebilir çözümler arayacağı vurgulandı.

SİTA'dan yapılan açıklama şöyle: 

İyi politikalar için iyi fikirler!

İyi bir gelecek için yeni fikirler...

“SİTA ; İyi bir gelecek için, hem iyi ve hem de yeni fikirlere ihtiyaç var.”

Dünyamız, değişen çağın da etkisi ile her geçen gün bilim, teknoloji ve düşünce sistemleri bağlamında ciddi bir dönüşüm yaşamaktadır. Gelişen iletişim ve haberleşme kaynaklarının daha da ivmelendirdiği bu değişim süreci, dalga dalga tüm ülkeleri etkisi altına almakta, sürece ayak uyduramayan ülkeler gerek ekonomik gerek sosyal açıdan ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır.

            Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci de çok daha açık bir şekilde göstermiştir ki, ülkemiz bu değişim sürecine ayak uyduramayan ve her geçen gün sorunları katlanan ülkelerden biridir.

50 yılı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk Halkının sorunları diye nitelendirilen konuların, hala sorun olarak karşımızda durması, hayatımızı etkileyen önemli sorunlarla yaşamanın adeta öğrenilmiş bir çaresizlik gibi kabullenilmesi, dünyanın her yerinde sorun olduğu tescillenmiş konuların dünya gerçeklerinden kopuk anlayışlar yüzünden sorun dahi görülmemesi, Kıbrıs Türk Halkı'nın durumunu ve yaşamını her geçen gün daha da kötüleştirmektedir.

            Bir yandan her alanda var olan kronikleşmiş sorunlar, diğer yandan siyasal sistemin bu yapıdan beslenme üzerine kurgulanması, sistemin değişimine ve dönüşümüne yönelik atılan tüm adımları da sonuçsuzluğa mahkum etmektedir.

            Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA), sürdürülebilir olmaktan çıkan bu durumun farkında olan, kronikleşmiş sorunlara çözümler üretilmesine katkı sağlamak isteyen ve tek gailesi ülke olan insanların bir araya geldiği bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlamıştır.

İyi politikalar için, iyi fikirlere ihtiyaç duyulduğu gerçeğinden hareket eden SİTA gönüllülerinin en büyük çabası ülkemiz adına iyi fikirler üretilmesine ve ülkede iyi politikaların hayat bulmasına katkı sağlamak olacaktır.

SİTA'nın 21 Mayıs 2021 tarihi itibarı ile bu amaçlar doğrultusunda gelecek yolculuğuna başladığını duyurur, bu ülkeye sevdalı herkese kapılarımızın açık olduğunu bildiririz.

SİTA nedir?

Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA), Kıbrıs Sorunu, iç ve dış politika, ekonomi, enerji, toplum, hukuk, insan hakları, güvenlik, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal politikalar, bilişim ve teknoloji, medya, çevre, iklim değişikliği, spor, kültür, sanat, izolasyonlar, Doğu Akdeniz ve AB başlıklarındaki konuları, üyeleri ve konulara paydaşlarla birlikte ele alıp, gerekli atölye çalışmalarını yaparak, bilgi üretmeyi ve üretilen bilgiyi sorun çözücü formüller halinde kamuoyuna sunmayı hedefleyen bir düşünce kuruluşudur.

Bilginin insanlık ve dünya üzerindeki dönüştürücü etkisine yürekten inanan SİTA, çağdaş, evrensel değerlere bağlı, laik, eşitlikçi, adil ve aydın bir toplum olgusuna ancak ve ancak bilimin ışığında ulaşılabileceği görüşünü savunur.

SİTA, sorunların doğru tanımlanması ve kabulünün en az sorunların çözümü kadar önemli bir unsur olduğunu düşünmektedir.

Bu bağlamda, yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin, üstten ve dışarıdan bakan bir anlayışla değil, bizzat soruna taraf olan paydaşların ortak katkısı ile bulunmasını en gerçekçi yol olarak görmektedir.

Çözüm üretme noktasında sorunu yaşayanlarla, ülkeyi yönetenler arasında bir köprü görevi görmeyi en az fikir üretmek kadar önemli gören SİTA, çalışmalarını bu düşünceden hareketle sürdürecektir.

SİTA, tüm çalışmalarını 10 temel ilkesine bağlı olarak gerçekleştirecektir. SİTA hiçbir siyasal kuruluşun veya ideolojinin yanında veya karşısında değildir. SİTA farklılıkları bir çatışma alanı değil, bir zenginlik olarak görmektedir. SİTA çözüm önerilerinin rasyonel olması, evrensel akla uygun olması, uygulanabilir ve sürdürülebilir olması ilkesinden de asla taviz vermeyecektir.

SİTA Temel İlkeleri

1. Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA) bir düşünce kuruluşudur. Yakın bir gelecekte vakıflaşma sürecini tamamlayacak olan SİTA Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı olarak çalışmalarına devam edecektir.

2. SİTA, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan tüm ilke, hak ve özgürlükleri tanır.

3. SİTA, hukukun üstünlüğü prensibi ile Devletin Anayasa ve yasalarına, halkın iradesinin yönetime özgürce yansıtıldığı demokrasiye, eşitliğe ve düşünce özgürlüğüne bağlılıktan ayrılmaz.

4. SİTA, Kıbrıs Türk Halkının ortak değerleri, kültürü, örf, adet ve geleneklerine saygı duyar, bunların gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki tüm çalışmaları destekler.

5. SİTA, başlıca; Kıbrıs Sorunu, iç ve dış politika, ekonomi, enerji, toplum, hukuk, insan hakları, güvenlik, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal politikalar, bilişim ve teknoloji, medya, çevre, iklim değişikliği, spor, kültür, sanat, izolasyonlar, Doğu Akdeniz jeopolitiği ve AB alanlarında çalışmalar yapar.

6. SİTA, ülkenin tüm sorunlarına, ideolojik hapsolmuşluklardan uzak, rasyonel, evrensel akla uygun ve sürdürülebilir çözümler arar.

7. SİTA, çözüm arayışlarını, kendi yapmış olduğu faaliyetlere ilaveten, soruna taraf paydaşlarla, üyelerinin bir araya geleceği süreçler ve çalışmalarla sürdürür.

8. SİTA, hiçbir siyasi kuruluşun veya ideolojinin yanında veya karşısında değildir. SİTA, farklılıkları bir çatışma değil, zenginlik olarak görür.

9. SİTA, yerel ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmayı fikir zenginleşmesinin, yeni ufuklara erişimin, gelişimin, güç birliğinin ve ortak aklın bir gereği olarak görür.

10. SİTA, tüm çalışmalarını, konusunda uzman kişilerce oluşturduğu çalışma gurupları ile yürütür.

SİTA Kurucuları ;

Özdemir Tokel , Fırat İmamzade , Orçun Kamalı , Dağhan Fellahoğlu, Meryem Özkurt , Alev Alp , Prof. Dr. Hasan Güngör, Doç. Dr. Arif Sarı, Doç. Dr. Nazım Beratlı, Yrd. Doç. Dr. Enis Faslı, Dr. Can Kasapoğlu, Dr. Zeliha İmamzade, Av. Şahap Tokatlı, Av. Bilun Elmacıoğlu, Barış Arıkan

Son Güncelleme: 21.05.2021 15:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.